ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης

Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αριδαία 15/ 12/2014        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΛΛΑΣ                            Αρ. Πρωτ.:  34016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ. :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350221

FAX : 2384021226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 2970

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης  

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Τις ανάγκες της αγοράς.

4) Προφορικό αίτημα του Προέδρου του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Αλμωπίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πολυκάρπης  της Παρασκευής  26 Δεκεμβρίου  2014, να διενεργηθεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014, λόγω της αργίας της Συνάξεως της Θεοτόκου. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας

3. Πρόεδρο Τ.Κ. Πολυκάρπης

4. Γραφείο Δημάρχου

5. Δ/νση Οικονομικών

6. Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png