ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προκήρυξη πρόσληψης 10 καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας

Προκήρυξη πρόσληψης 10 καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΕΡ.ΕΝΟΤ.ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                         ΑΡΙΔΑΙΑ:   10/12/2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ                                        Aριθ.Πρωτ.: 752

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ

Ταχ. Κώδικας:58400 ΑΡΙΔΑΙΑ                                                    

Τηλέφωνο: 2384350284                       ΑΔΑ :62ΚΖΟΚΚΨ-ΒΚΝ               

 

 

Προκήρυξη πρόσληψης 10 καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας ( 10/12/2014)

 

Το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Αλμωπίας ύστερα από την αριθ. 12385/28-11-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν της αρ. απ. 65 του Διοικητικού Συμβουλίου του, κατά την συνεδρίαση 13 στις  09 Δεκεμβρίου 2014,  αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη 10 συνολικά θέσεων καθηγητών για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό (διδακτικό) προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Α΄εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2015 και συγκεκριμένα από την περίοδο έναρξης των μαθημάτων (εντός Ιανουαρίου 2015) έως την 30 Ιουνίου του 2015, το τέλος του διδακτικού έτους 2014-2015.
Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 82 παρ. 1 και 2 Ν. 1958/1991 και άρθρο 13 παρ. 8 Ν. 2116/1993 σε συνδυασμό με το Ν. 1835/1989 αρ. 16 παρ. 2 ) ως καλλιτεχνικό (διδακτικό) προσωπικό. Αναλυτικότερα οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι:

·      1 καθηγητής Βιολιού

·      1 καθηγητής Κλαρινέτου

·      1 καθηγητής Τρομπέτας

·      1 καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας

·      1 καθηγητής Μονωδίας

·      1 καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών

·      2 καθηγητές Κλασσικής Κιθάρας

·      2 καθηγητές Πιάνου

 

Σύνολο θέσεων Ν. 1958/1991:10

Απαιτούμενα προσόντα
1) Δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από αναγνωρισμένο Ωδείο της Ελλάδας
(για τις ειδικότητες όπου ο ανώτερος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα ορίζεται με πτυχίο γίνεται δεκτό το πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας)
ή
Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας
ή
αναγνωρισμένο Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού.

2) Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή τουλάχιστον πενταετή καλλιτεχνική δραστηριότητα (που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις ή προγράμματα συναυλιών).
Τίτλοι Μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:
1) Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα λαμβάνεται από την γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ).

2) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

3) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων (βεβαίωση ανάλογης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας)

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν  στη γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ).  Αγγελή Γάτσου (Δημαρχείο).
από την 10/12/2014 μέχρι και την 20/12/2014  από τις 9:00 έως τις 14:00.

H Τριμελής Επιτροπή που θα κρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων θα απαρτίζεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό, από τον/την Διευθύντή/ρια Καλλιτεχνικού, ως Πρόεδρο   με την ίδια ή συναφή ειδικότητα με αυτή του υποψηφίου,τον αντιπρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο και τον Πρόεδρο της  ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ .κ. Γεωργίου Χρήστο.

Ο τελικός αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τις προκηρυχθείσες και η ακόλουθη σύναψη (υπογραφή) των σχετικών συμβάσεων, θα εξαρτηθεί από την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων. από την αρμόδια  επιτροπή, σύμφωνα με το Ν. 3986/2011, Ν. 4024/2011 και την ΠΥΣ 33/2006 και από την ομαλή χρηματοδότηση. από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Η παρούσα ανακοίνωση - προκήρυξη θα αναρτηθεί στο επίσημο site του Δήμου Αλμωπίας  και εφόσον δεν υπάρχουν εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στη περιοχή μας, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες εβδομαδιαίας κυκλοφορίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ 15 ΜΟΡΙΑ

15

 

ΠΤΥΧΙΟ 12 ΜΟΡΙΑ

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

5 ΜΟΡΙΑ

5

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΚΕΑ ΑΠΟ 1- 4 ΕΤΗ 15 ΜΟΡΙΑ

20

 

ΑΠΟ 4 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 20 ΜΟΡΙΑ

 

 

ΕΚΤΟΣ ΔΗΚΕΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟ 1- 10 ΕΤΗ 10 ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟ 10 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 15 ΜΟΡΙΑ

15

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

15 ΜΟΡΙΑ -  Καλλιτεχνική δραστηριότητα λογίζεται η συμμετοχή σε ορχήστρες, φιλαρμονικές,χορωδίες,σύνολα μουσικής δωματίου και η συμμετοχή,Πανελλήνιας εμβέλειας,ως σολίστ σε ρεσιτάλ και συναυλίες ή η εκτέλεση έργων του υποψηφίου ως συνθέτη (μέγιστο 15 μόρια).

Ηχογραφήσεις – Δισκογραφία Συγγραφικό έργο (μέγιστο 5 μόρια)

Ως Σολίστ, Μαέστρος,Συνθέτης ή Συγγραφέας:σε έργα που έχουν κυκλοφορήσει ή μεταδοθεί σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ή σε αναγνωρισμένες δισκογραφικές εταιρείες καθώς άρθρα, μελέτες και δημοσιεύσεις.

15

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΑΜΟΣ 5 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ 6 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 7 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ 8 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ 9 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 10 ΜΟΡΙΑ

 

 

10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20

20

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

10 ΜΟΡΙΑ

10

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΚΕΑ ΑΠΟ 1- 4 ΕΤΗ 5 ΜΟΡΙΑ

20

 

ΑΠΟ 4 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 15 ΜΟΡΙΑ

 

 

ΕΚΤΟΣ ΔΗΚΕΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟ 1- 10 ΕΤΗ 10 ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟ 10 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 15 ΜΟΡΙΑ

15

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

20 ΜΟΡΙΑ -  Καλλιτεχνική δραστηριότητα λογίζεται η συμμετοχή σε ορχήστρες, φιλαρμονικές,χορωδίες,σύνολα μουσικής δωματίου και η συμμετοχή,Πανελλήνιας εμβέλειας,ως σολίστ σε ρεσιτάλ και συναυλίες ή η εκτέλεση έργων του υποψηφίου ως συνθέτη (μέγιστο 15 μόρια).

 

Ηχογραφήσεις – Δισκογραφία Συγγραφικό έργο (μέγιστο 5 μόρια)

Ως Σολίστ, Μαέστρος,Συνθέτης ή Συγγραφέας:σε έργα που έχουν κυκλοφορήσει ή μεταδοθεί σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ή σε αναγνωρισμένες δισκογραφικές εταιρείες καθώς άρθρα, μελέτες και δημοσιεύσεις.

20

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΑΜΟΣ 5 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ 6 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 7 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ 8 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ 9 ΜΟΡΙΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 10 ΜΟΡΙΑ

 

 

10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

25

25

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΗΚΕΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png