ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Απόφαση Δημάρχου για λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης

Απόφαση Δημάρχου για λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ. :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350221

FAX : 2384021226

 

 

              Αριδαία  13 / 11 /2014

              Αρ. Πρωτ.:  31170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 2690

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Πολυκάρπης  

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 [ΦΕΚ 145 Α/1995] <<Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.>> όπως ισχύει έως σήμερα.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αρ. 175/2014 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με θέμα «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας» 

4) Την αρίθμ. 2/2014 απόφαση του Τ.Σ. της Τ.Κ. Πολυκάρπης με θέμα «Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς την 21-11-2014» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

   Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης της Παρασκευής  21  Νοεμβρίου 2014, να διενεργηθεί το Σάββατο 22  Νοεμβρίου  2014, λόγω της τοπικής εορτής του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

                                                                                        ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας

3. Πρόεδρο της Τ.Κ. Πολυκάρπης

4. Γραφείο Δημάρχου

5. Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png