ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 25/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 25/2014 Εκτύπωση
 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

ΑΔΑ: ΒΣ6ΧΩΨΩ-ΤΩΕ-202

ΘΕΜΑ 2ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.πρωτ.:28763/14-10-2014 Κατάσχεση εις χείρας Τρίτου της εταιρίας « VAN AE. » κατά του Δήμου Αλμωπίας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφων.

ΑΔΑ: Ω0ΦΝΩΨΩ-8ΜΧ-203

ΘΕΜΑ 3ο

Άσκηση αιτήσεως αναστολής και προσωρινής διαταγής, καθώς και εκδίκαση αυτών, κατά της υπ.αριθ.114/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας και της παραπόδας υπ.αριθ.29102/16-10-2014 επιταγής, όπως επίσης  και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφων.

ΑΔΑ: 699ΘΩΨΩ-9Γ1-204

ΘΕΜΑ 4ο

Συμμόρφωση της Οικονομικής Επιτροπής με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατακύρωση του διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ακαθάρτων Οικισμού Αριδαίας».

ΑΔΑ:

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης επειγόντων θεμάτων με χρονικούς περιορισμούς (νομικά ζητήματα, προθεσμίες κατακύρωσης διαγωνισμών, ψηφίσεις πιστώσεων).

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png