ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 24/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 24/2014 Εκτύπωση
 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

ΑΔΑ:ΩΒ42ΩΨΩ-ΧΕ0

ΘΕΜΑ 2ο

Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί παράτασης ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σχετικές με τον διαγωνισμό του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.

ΑΔΑ:6ΞΥΑΩΨΩ-ΨΙΩ

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Ανάδειξη των Πολιτιστικών μνημείων και της φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Αλμωπίας μέσω ερευνών πεδίου και ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο της πράξης Lhi-Lna» – Κατακύρωση αποτελέσματος.

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στην δικάσιμο της υπ.αριθ.πρωτ:24145/02-08-2012 Αγωγής κατά του Δήμου Αλμωπίας, στις 09-10-2014 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας. ΑΔΑ:ΩΔΨ0ΩΨΩ-084

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png