ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Εκτύπωση
 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ &         Σε συνεργασία με τον Οργανισμό    

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ      Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Ν.ΠΕΛΛΑΣ <<ΟΡΑΜΑ>>                                            Αρ. Πρωτ.: 241

Φιλίππου 38, 582 00 Έδεσσα                                      

Τηλ.: 23810 51174             

Fax: 23810 51189

E-mail: kp-orama@otenet.gr                                                                             

Ιστοσελίδα: www.kporama.gr                                                                           

Έδεσσα 01 Οκτωβρίου 2014

                                                                                                   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα» μετά από αποχώρηση στελέχους (29.10.2013) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 18/26.08.2014 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

 

προκηρύσσει μια (1) θέση Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Δικαίωμα για κατάθεση δικαιολογητικών (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΚΑΝΑ) έχουν πτυχιούχοι τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψυχολογίας
  2. Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
  3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο
  2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο
  3. Επαγγελματική εμπειρία
  4. Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια αναγνωρισμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο
  5. Εντοπιότητα
  6. Άδεια οδήγησης
  7. Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν οι προσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψηφίου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά (επικυρωμένα):

1.         Αίτηση

2.         Βιογραφικό σημείωμα κατά προτίμηση Europass

3.         Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

4.         Αντίγραφα σπουδών - ξένων γλωσσών - γνώσης χρήσης Η/Υ

5.         Για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για την βεβαίωση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης από 06.10.2014 - 20.10.2014, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 - 13:30, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Φιλίππου 38, Έδεσσα Τ.Κ. 58200. Για πληροφορίες www.kporama.gr και στο τηλ. 2381051174, Χαρούλα Χόντζια.

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png