ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προμήθεια 44ων ελαστικών

Προμήθεια 44ων ελαστικών Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                       Αριδαία     14/ 08/ 2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23154

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50274

Fax: 2384 21226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε προμήθεια 44 ελαστικών  για την αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών των οχημάτων του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατόπιν τούτου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (51/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου) . Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε, στο ανωτέρω τμήμα όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή 22-08-2014, σε σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού € 8.658,39.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο Δήμαρχος

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png