ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμάτων Εκτύπωση
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία     05-08-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     Αρ. Πρωτ.:  22370

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι.- Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50274

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων »

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, προτίθεται να προμηθευτεί υλικά συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων  για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας  του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική οικονομική προσφορά για όλα τα είδη (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Δευτέρα 11/08/2014.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 1.876,98.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο ανωτέρω τμήμα όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέσα σε  φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος. 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται ως ακολούθως:

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ T Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

ΥΛΙΚΑ

 

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1

Λαμαρίνες μπακλαβοτι 200×100×2,5mm ( διαμορφωμένη και κομμένη)

 

Τεμ.

7

43,00

301,00

2

Λαμαρίνες γαλβανιζε 100×110×1cm

 

Τεμ.

35

19,00

665,00

3

Μικροϋλικά όπως πριτσίνια κ.λ.π.

 

Αποκ.

1

560,00

560,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1526,00

 

 

 

 

Φ.Π.Α

23%

350,98

 

 

 

 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

 

1.876,98

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες.

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας

και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png