ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ για 1 έτος

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ για 1 έτος Εκτύπωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία     31-07-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     Αριθ. Πρωτ.:21979

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291-50274                                    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 

Κατόπιν:

 

1. Της αρίθμ. 9379/16-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΩ-Κ7Θ) διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για ένα έτος, ο οποίος κρίθηκε άγονος για κάποιες ομάδες και δεν προέκυψε ανάδοχος για τις παρακάτω ομάδες:

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Β΄   ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Γ΄   ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ε΄   ΟΜΑΔΑ  ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΣΤ΄   ΟΜΑΔΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ζ΄   ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Η΄   ΟΜΑΔΑ  ΓΛΥΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

ΟΜΑΔΑ Δ΄   ΤΥΡΙ-ΚΑΣΕΡΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

 

ΟΜΑΔΑ Ε΄   ΑΡΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄   ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ Γ΄   ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ , ΧΥΜΟΙ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

 

2.  Της αριθμ. 139/15-07-2014 (ΑΔΑ:7Η3ΨΩΨΩ-ΛΜ8)    Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της  με την αριθ. 10448/30-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης) η οποία εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός για τις παραπάνω ομάδες και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, για τις συγκεκριμένες ομάδες.

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 08-08-2014 , στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την ανωτέρω ημέρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας για τις παραπάνω ομάδες ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστη όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Α ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης με αριθ. 9379/16-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΩ-Κ7Θ)  έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014  του Δήμου και των αντίστοιχων νομικών του προσώπων και το υπόλοιπο ποσό των τυχόν απαιτούμενων πιστώσεων θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 των νομικών προσώπων του Δήμου Αλμωπίας .

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                         

 

Ο Δήμαρχος

 

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png