ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 06/2014

Πρακτικό Συνεδρίασης 06/2014 Εκτύπωση
 

Απόφαση 73 Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 74

Απόφαση 75 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, οικ. Έτους 2014.

Απόφαση 76  Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 5ουΝηπιαγωγείου Αριδαίας.

Απόφαση 77  Διάθεση χώρων για προεκλογική προβολή των συνασπισμών και συνδυασμών των υποψηφίων.

Απόφαση 78  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γεύματος στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Αλμωπίας κατά τις εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 και τυχόν επαναληπτικών. 

Απόφαση 79  Εξέταση ένστασης κατά της υπ’αρίθμ. 20/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο υπ’αρίθμ. 112α Οικοδομικό Τετράγωνο Αριδαίας.  

Απόφαση 80   Έγκριση διενέργειας της προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ,της ΔΗΚΕΑ, της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε., της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 81   Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε .

Απόφαση 82 Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος των δημοτικών κατασκευών – ευκολιών δασικής αναψυχής, στην περιοχή «Δασάκι» Αριδαίας.

Απόφαση 83  Αίτηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Σωματείου (Α.Π.Σ.) «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σωσάνδρας, για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής αίθουσας, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Σωσάνδρας.

Απόφαση 84   Έγκριση προκήρυξης και τευχών δημοπράτησης (Σχέδια) του υποέργου 5 «Παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας».

Απόφαση 85   Έγκριση της αριθμ.6/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης (ΚΕ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Αλμωπίας, που αφορά δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου του Παιδικού Σταθμού Φιλώτειας, στον Ιερό Ναό Αγίου Ευθυμίου, για χρήση ως αίθουσα δεξιώσεων.

Απόφαση 86  Μη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Απόφαση 87 Διαγραφή προστίμου και τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου και των προσαυξήσεων τους, από τον μισθωτή του κυλικείου του ΚΑΠΗ Αριδαίας, κατόπιν και της αριθμ.13α/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης (ΚΕ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 88  Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλέτη, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 89 Απευθείας ανάθεση εκμετάλλευσης συστάδων του δημοτικού δάσους Προμάχων σε δασικούς συνεταιρισμούς Προμάχων, για το έτος 2014.

Απόφαση 90 Καθορισμός τιμών για φιλοξενίες στη Μαθητική Εστία Αριδαίας.

Απόφαση 91

Απόφαση 92  Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», οικονομικού έτους 2012.

Απόφαση 93 Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ' Τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013.

Απόφαση 94 Έγκριση ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αριδαίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), οικονομικού έτους 2012.

Απόφαση 95  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).

Απόφαση 96  Έγκριση της αριθμ.29/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού της , οικονομικού έτους 2014.

Απόφαση 97  Κατανομή ΣΑΤΑ

Απόφαση 98: Εξέταση αίτησης “Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» για οικονομική ενίσχυση –αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 99  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην :Αναδιατύπωση της 236/13 (Ο.Ε.Υ.) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την διόρθωση εκ παραδρομής λάθους στο άρθρο 14 πρώτη παράγραφο, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.:4554/8-4-14 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Απόφαση 100  Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο)
ισχύος 14 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και Διακριτικό
Τίτλο «ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.» , που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ασπροκορφή –Φιδόπετρα» της Τ.Κ.Βορεινού-
Δ.Ε.Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας.

Απόφαση 101  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην : Αίτηση του Δημητρίου Παναγιώτη του Μιχαήλ, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας
και εγκατάστασης περιπτέρου σε προτεινόμενο χώρο της Τ.Κ. Ίδας του Δήμιου Αλμωπίας.

 Απόφαση 102  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στηνΧορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο
του Δήμου μας λόγω εκτάκτου ανάγκης.

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png