ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προμήθεια Φίλτρων Αυτοκινήτων

Προμήθεια Φίλτρων Αυτοκινήτων Εκτύπωση
 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία     25-07-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     Αριθ. Πρωτ.:21493

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών                                                                           

Γραφείο  Προμηθειών

Πληρ.:  Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σοφία

Τηλ.: 23843 50291-2384350278

Fax: 2384 21226

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί 13 φίλτρα αυτοκινήτων,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά για όλα τα είδη (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τρίτη 05/08/2014 και ώρα 14:00.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 1.500,00.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της μελέτης – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο ανωτέρω τμήμα όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 14:00, σε  φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος. 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται  ως ακολούθως:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΟΧΗΜΑ             

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

1

MERCEDES AΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5813

ΦΙΛ. ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

1

 

77,24

77,24

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

2

27,64

55,28

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2

24,80

49,60

2

IVECO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΙ 2558

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

120,32

120,32

 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

1

51,22

51,22

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

1

52,84

52,84

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

8

 

406,50

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ΜΕ 913561

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

166,67

166,67

2

GRADER MITSUBISHI ΜΕ 111597

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

178,86

178,86

3

ΕΣΚΑΦΕΑΣ JCB ΜΕ 109540

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

4

IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1651

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

5

MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1689

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

 

158,54

158,54

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

5

 

813,01

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧ.

13

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

Σύνολο

1.219,51

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

280,49

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

1.500,00

 

 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες.

 

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ                                                                       ΑΡΙΔΑΙΑ    /    /2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ

 

 

 

Της επιχείρησης ……………………………………..…, έδρα ………………., οδός …………..…………, αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..

 

Α/Α

ΟΧΗΜΑ             

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

1

MERCEDES AΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5813

ΦΙΛ. ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

1

 

77,24

77,24

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

2

27,64

55,28

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2

24,80

49,60

2

IVECO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΙ 2558

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

120,32

120,32

 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

1

51,22

51,22

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

1

52,84

52,84

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

8

 

406,50

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ΜΕ 913561

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

166,67

166,67

2

GRADER MITSUBISHI ΜΕ 111597

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

178,86

178,86

3

ΕΣΚΑΦΕΑΣ JCB ΜΕ 109540

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

4

IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1651

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

5

MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1689

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

 

158,54

158,54

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

5

 

813,01

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧ.

13

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

Σύνολο

1.219,51

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

280,49

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:

 

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ:

 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png