ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτών λογιστών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτών λογιστών Εκτύπωση
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας εκδίδει την παρούσα πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να επιλέξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν για λογαριασμό της τον τακτικό διαχειριστικό της έλεγχο για το έτος 2014.

Μετά τη διαδικασία ελέγχου της Επιχείρησης οι ανάδοχοι της εργασίας υποχρεούνται να παραδώσουν στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έκθεση ελέγχου στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματά του.

Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η βεβαίωση της επαγγελματικής τους εμπειρίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση πρόσθετης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα σταλούν στο πρωτόκολλο της  Επιχείρησης σε κλειστούς φακέλους και στη διεύθυνση Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, πλατεία Αγγελή Γάτσου, Νέο Δημαρχείο 58400 Αριδαία Πέλλας , έως την 18η Αυγούστου 2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2384024590 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png