ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προμήθεια Ελαστικών για τα δημοτικά οχήματα

Προμήθεια Ελαστικών για τα δημοτικά οχήματα Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία     16 / 07 / 2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 20613

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50274

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε προμήθεια 44 ελαστικών  για την αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών των οχήματά του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί του επισυναπτόμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού (51/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου) . Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο ανωτέρω τμήμα όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και 22-07-2014, και ώρα  14:00 μ.μ., σε σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού € 8.658,39.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .          

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ο Δήμαρχος

 

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Πατήστε εδώ) 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png