Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Πρακτικό Συνεδρίασης 05/2014
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 05/2014

Πρακτικό Συνεδρίασης 05/2014 Εκτύπωση
 

Απόφαση 55

Απόφαση 56 Αποδοχή – έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2014. 

Απόφαση 57

Απόφαση 58

Απόφαση 59

Απόφαση 60

Απόφαση 61

Απόφαση 62

Απόφαση 63

Απόφαση 64

Απόφαση 65

Απόφαση 66

Απόφαση 67

Απόφαση 68 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2014 .

Απόφαση 69

Απόφαση 70  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην Θέμα: Έγκριση υποβολής της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΕΠΑΛ Αριδαίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες ».

Απόφαση 71 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και διάθεσης της πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6691 (προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων) του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2014 .
 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png