ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 30 Αίτηση του κ. Μπέτσου Αναστάσιο του Θωµά, για έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφής - τοµής εντός της δηµοτικής οδού Αριδαίας – ∆ωροθέας, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού οµβρίων υδάτων».

Απόφαση 31 Αίτηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αλµωπίας «Ο ΑΡΙΩΝ», για παραχώρηση άδειας λειτουργίας ΜΠΑΖΑΡ, στην Αριδαία, για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου τους και φιλανθρωπία σε άπορους συµπολίτες µας.

Απόφαση 32  Εξέταση αίτησης του κ. ΡΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ» (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), µε έδρα την Τ.Κ. Προµάχων του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 33 Εξέταση αίτησης του ISUF JACELLI του GAFER για επανέκδοση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), που
βρίσκεται στην ΤΚ Βορεινού του ∆ήµου Αλµωπίας, λόγω λήξης ισχύος της προηγούµενης απόφασης.

Απόφαση 34 Λήψη απόφασης για το κατάστηµα «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του κ. Ανδρίτσου ∆ηµητρίου του Ανδρέα, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξιφιανής, διότι λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη ΄Αδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας, έπειτα από µηνυτήρια αναφορά του Αστυνοµικού Τµήµατος Αριδαίας.

Απόφαση 35 Λήψη απόφασης για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. ∆ίου ∆ηµητρίου του Λαζάρου, που βρίσκεται στην Αριδαία, διότι λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη ΄Αδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας, έπειτα από µηνυτήρια αναφορά του Αστυνοµικού Τµήµατος Αριδαίας .

Απόφαση 36  Λήψη απόφασης για το κατάστηµα «ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΡΕΠΑΡΙΑ» του κ. Μποζίνη Πέτρου του Νικολάου, που βρίσκεται στην Αριδαία, διότι λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη ΄Αδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας, έπειτα από µηνυτήρια αναφορά του Αστυνοµικού Τµήµατος Αριδαίας .

Απόφαση 37

Απόφαση 38

Απόφαση 39

Απόφαση 40

Απόφαση 41

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png