ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 06/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 06/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 27 Εξέταση αίτησης της κ. ΚΟΓΙΟΥ – ΛΕΚΚΑ ΑΝΝΑΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ), µε έδρα την Τ.Κ. Σωσάνδρας του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 28 Εξέταση αίτησης της κ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΑΝΝΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΚΑΦΕ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ), µε έδρα την Τ.Κ. Τσάκων του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 29 Λήψη απόφασης για το κατάστηµα «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» της Σαββίδη Γ & Η Ο.Ε. , που βρίσκεται στην οδό Παύλου Μελά αριθµ. 16 Αριδαίας, διότι λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη ΄Αδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας, έπειτα από σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png