ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 11 Εξέταση αίτησης του κ. Ρίζου Ιωάννη του Μηνά, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ», µε έδρα τον οικισµό Ριζοχωρίου του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 12  Εξέταση αίτησης του κ. Κωτσίδη Θωµά του Γεωργίου, για την έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», µε έδρα την Τ.Κ. Εξαπλατάνου του ∆ήµου Αλµωπίας (κοντά στο Γενικό Λύκειο) .

Απόφαση 13   Καταστήµατα που λειτουργούν στην περιοχή του ∆ήµου Αλµωπίας χωρίς άδεια µουσικών οργάνων, µετά από έγγραφη αναφορά της Ελληνικής Εταιρείας προς Προστασία της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε .

Απόφαση 14 Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν στην περιοχή του ∆ήµου Αλµωπίας χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Απόφαση 15  Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αλµωπίας, για την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας, στην οδό ∆ηµοκρατίας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png