ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 1  Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την περίοδο 2013-2014.

Απόφαση 2  Εξέταση αίτησης της κ. Αθανασίου Αντωνίας του Χρήστου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΨΙΛΙΚΩΝ – ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ- ΖΑΧΑΡΩ∆Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ», µε έδρα την Τ.Κ. Πολυκάρπης.

Απόφαση 3  Εξέταση αίτησης της κ. Πουσίνη ∆ήµητρας του Χρήστου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ- ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ», µε έδρα την Τ.Κ. Προµάχων.

Απόφαση 4  Εξέταση αίτησης του κ. Στούπη Γεώργιο του Ιωάννη, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», µε έδρα την Τ.Κ. Σωσάνδρας.

Απόφαση 5 Εξέταση αίτησης του κ. JACELLI ISUF του CAFER, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», µε έδρα την Τ.Κ. Βορεινού .

Απόφαση 6 Εξέταση αίτησης του κ. Μονογενίδη Κωνσταντίνο του ∆ηµητρίου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», µε έδρα την Τ.Κ. Πιπεριά.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png