Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Πρακτικό Συνεδρίασης 01/2014
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 01/2014

Πρακτικό Συνεδρίασης 01/2014 Εκτύπωση
 

Απόφαση 1/2014

Απόφαση 2/2014

Απόφαση 3/2014

Απόφαση 4/2014

Απόφαση 5/2014

Απόφαση 6/2014

Απόφαση 7/2014

Απόφαση 8/2014   Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τη Δ.Ο.Υ. Έδεσσας,  για διοικητική επίλυση,κατόπιν της αριθμ.462/23-12-2013 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, για επιβολή προστίμου.

Απόφαση 9/2014  Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τη Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, για διοικητική επίλυση, κατόπιν της αριθμ.463/23-12-2013 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, για επιβολή προστίμου

Απόφαση 10/2014  Υποβολής της πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 59 – «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων». Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες. Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων της προτεινόμενης πράξης.

Απόφαση 11/2014

Απόφαση 12/2014

Απόφαση 13/2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 14/2014

Απόφαση 15/2014

Απόφαση 16/2014 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, οικ. Έτους 2014.

Απόφαση 17/2014

Απόφαση 18/2014

Απόφαση 19/2014

Απόφαση 20/2014  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο υπ’αρίθμ. 112α Οικοδομικό Τετράγωνο Αριδαίας, κατόπιν αιτήσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικίου Αριδαίας.

Απόφαση 21/2014

Απόφαση 22/2014 Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Αλμωπίας 2014 και υποβολή του στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, για σύμφωνη γνώμη.

Απόφαση 23/2014

Απόφαση24/2014 Τροποποίηση της αρίθμ. 219Α/2011 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : «Επιβολή ενιαίου συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, υπέρ Δήμου Αλμωπίας»

Απόφαση 25/2014 

Απόφαση 26/2014 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην : Αποδοχή όρων σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 για το έτος 2013» - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης – Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού.

Απόφαση 27/2014 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην :Γνωμοδότηση για την χορήγηση συναίνεσης ή μη ερευνητικών εργασιών μαρμάρου σε έκταση εμβαδού 93.040,00 τ.μ. στη θέση «Άσπρα Χώματα», της Τ.Κ. Αψάλου, Δήμου Αλμωπίας, Π.Ε. Πέλλας (ΑΒΛ 268).

Απόφαση 28/2014 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην :Γνωμοδότηση για την χορήγηση συναίνεσης ή μη ερευνητικών εργασιών μαρμάρου στην Λαγκαδιά, της Τ.Κ. Περίκλειας, Δήμου Αλμωπίας, Π.Ε. Πέλλας (πέντε αιτήματα).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png