ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 19/2013

Πρακτικό Συνεδρίασης 19/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 271/2013  Αντικατάσταση μέλους από την Επιτροπή Παραλαβή Έργων, του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 272/2013  Τροποποίηση της αρίθμ. 253/2013 Α.Δ.Σ. Αλμωπίας περί αντικατάστασης τακτικών μελών και ορισμός αναπληρωματικών στην Επιτροπή Σφράγισης Κατστημάτων.

Απόφαση 273/2013  Έγκριση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης στο Δήμο Αλμωπίας τμήματος 20 τ.μ. από το υπ’αριθμ. 424 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τριών Ελάτων της Τ.Κ. Αρχαγγέλου.

Απόφαση 274/2013  Αίτηση του κ. Καρυπίδη Χαράλαμπου του Βασιλείου, για συναίνεση στην εκμίσθωση έκτασης 8.187τ.μ. από το αριθμ. 971 τεμάχιο αγροκτήματος Υδραίας, για δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Απόφαση 275/2013 

Απόφαση 276/2013  Ανάκληση της αρίθμ. 267/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2013 και εκ νέου λήψη απόφασης για μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 277/2013  Έγκριση αποσφράγισης καταστημάτων, που βρίσκονται στο Χιονοδρομικό Κέντρο.

Απόφαση 278/2013  Α. Επανακατανομή ΣΑΤΑ.  &  Β. Επανακατανομή ΣΑΤΑ Σχολείων.

Απόφαση 279/2013  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου και ορισμός Αντιπροέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.

Απόφαση 280/2013  Χαρακτηρισμός μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Απόφαση 281/2013  Χαρακτηρισμός μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Έγκριση μετακίνησης Ανιδημάρχου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png