ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 18/2013

Πρακτικό Συνεδρίασης 18/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 260/2013  Έγκριση υποβολής της πρότασης <<Διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αλμωπίας>> στο επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 261/2013  Αποδοχή χρηματοδότησης 4.324,94€, έναντι της συνολικής δαπάνης μεταφοράς μαθητών, για τη σχολική περίοδο 2012 - 2013

Απόφαση 262/2013  Τροποποίηση της αρίθμ.252/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας περί γνωμοδότησης για το ύψος του ημερήσιου τέλους για την περίπτωση των επαγγελματικών - παραγωγών που διαθέτουν επαγγελματικό όχημα.

Απόφαση 263/2013  Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς της Δ.Ε. Αριδαίας.

Απόφαση 264/2013  Χορήγηση παραγωγικής άδειας πώλησης λαϊκών αγορών, για τους: α) Αβραμίδου  Χρυσάνθη, β) Γιόντη Πέτρο και γ) Παπαδοπούλου Συμέλα.

Απόφαση 265/2013  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην  Ασβεστοπούλου Παρασκευή του Δημητρίου λόγω παραίτησης του κατόχου αυτής, Σαρακινλή Κων/νου του Χρήστου.

Απόφαση 266/2013Αίτηση της Καραμόνη Σουζάνζς του Ιωάννη, για συναίνεση στην εκμίσθωση έκτασης του δημοσίου 10.000 τ.μ., από το αριθμ.343α τεμάχιο αγροκτήματος Α. Ροδωνιάς, για τη δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Απόφαση 267/2013  Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 268/2013  Κατανομή ΣΑΤΑ.

Απόφαση 269/2013  Αποδοχή χρηματοδότησης και Κατανομή ΣΑΤΑ Σχολείων 2013.

Απόφαση 270/2013   Χρακτηρισμός θέματος μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην :Αίτηση του κ. Κεχαγιά Δημητρίου του Διονυσίου, για τη χορήγηση παραγωγικής άδειας Πωλητών λαϊκών αγορών.

 

του Διονυσίου, για τηχορήγηση παραγωγικής άδει
μερήσιου τέλους για την περίπτωση των επαγγελματιώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png