ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 15/2013

Πρακτικό Συνεδρίασης 15/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 214/2013  Ανάδειξη προμηθευτών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - απευθείας ανάθεσης μετά τη διενέργεια άγονου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας,  του ΚΕΚΠΑ, και της ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

Απόφαση 215/2013  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Θεοδωρακίου.

Απόφαση 216/2013  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Νερομύλων.

Αποφαση 217/2013  Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2013.

Απόφαση 218/2013  Έγκριση υποβολής ετησίου σχεδίου δράσης ΔΗΚΕΑ.

Απόφαση 219/2013  Αίτηση για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Αλμωπίας.

Απόφαση 220/2013  Κατανομή ΣΑΤΑ

Απόφαση 221/2013  Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο <<Αναβάθμιση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης>>.

Απόφαση 222/2013  Έγκριση υποβολής της πράξης με τίτλο <<Αναβάθμιση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης>> στο πρόγραμμα <<Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013>> και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 223/2013  Έγκριση υποβολής της πράξης με τίτλο <<Εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικής μάθησης για τη Φυσική και Ιστορική Κληρονομιά της Αλμωπίας στην Εκπαίδευση>> στο πρόγραμμα <<Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση>> και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες και ορισμός υπευθύνου της πράξης.

Απόφαση 224/2013  Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου στην Αθήνα.

Απόφαση 225/2013   Μεταφορά δεδουλευμένων – εργαζομένων πρώην ΔΕΠΑ Εξαπλατάνου, σύμφωνα με το Ν.3801/2009 ΑΡΘΡΟ 42 (ΦΕΚ163/2009)

Απόφαση 226/2013  Έγκριση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δήμου Αλμωπίας έτους 2014.

Απόφαση 227/2013  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Έγκριση συγκριτικού πίνακα εργασιών για την <<Αξιολόγηση βλαβών κατά τη διάρκεια συντήρησης αρδευτικών γεωτρήσεων>>.

Απόφαση 228/2013

Απόφαση 229/2013  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και συνεργατών στην Αθήνα, για επίσκεψη στο Υπουργείο Άμυνάς σχετικά με το επικείμενο κλείσιμο του Τάγματος της Εθνοφυλακής της Αριδαίας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png