ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 22/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 22/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 280/2012 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πραξής <<Lhi - Lna>> στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας <<Ελλάδα - FYROM  2007 - 2013>>, των ειδικών όρων του Συμφώνου Χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του. Εγγραφή της χρηματοδότησης ποσού 278.107,47 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2012.

Απόφαση 281/2012  Αποδοχή χρηματοδότησης 352,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την καταβολή ποσού στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο. 

Απόφαση 282/2012  Διαφοροποίηση τελών ύδρευσης. 

Απόφαση 283/2012 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (ΑΠΕ) του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 284/2012  Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου Αλμωπίας. 

Απόφαση 285/2012 Έγκριση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έργου του Δήμου Αλμωπίας έτους 2013.

Απόφαση 286/2012 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2013.

Απόφαση 287/2012 Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012. 

Απόφαση 288/2012 Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2012, σύμφωνα με την Ελ.Συν.Τμ. 7 Πράξη 33/2012. 

Απόφαση 289/2012  Αίτηση Ορειβατικής Λέσχης Αριδαίας, για την παραχώρηση της χρήσης αίθουσας αναρρίχησης του Κλειστού Γυμναστηρίου Αριδαίας.

Απόφαση 290/2012 Έγκριση Διοικητικής Αποβολής των κ.Παπαοικονόμου Χρήστο και της Αθανασιάδου Βασιλικής από τα καταληφθέντα δημοτικά οικόπεδα Αριδαίας.

Απόφαση 291/2012  Αίτηση του κ. Παρηγορίδη Δημητρίου του Γεωργίου για έγκριση χορήγησης άδειας επιχείρησης παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου, στο κατάστημα του, που βρίσκεται στην Αριδαία. 

Απόφαση 292/2012  Αίτηση της κα Παπασυμεών Μαρίας του Χρήστου, για έγκριση χορήγησης άδειας επιχείρησης παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου, στο κατάστημα της, που βρίσκεται στην Αριδαία.

Απόφαση 293/2012 Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από Τ.Π. & Δανείων,  με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής.

Απόφαση 294/2012  Μερική τροποποίηση της αρίθμ. 39/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠΑ) από το Δήμο Αλμωπία.

Απόφαση 295/2012  Κατανομή της πίστωσης των 816.320,00€ (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συγκεκριμένους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.

Απόφαση 296/2012

Απόφαση 297/2012 Παράταση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, που αφορά στην διάθεση προσωπικού από τον Δήμο Έδεσσας, για την διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 298/2012  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην Διοικητική αποβολή κας Ζπάϊνου Σοφία από το Ο.Τ. 109Β.

Απόφαση 299/2012  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην Αποδοχή χρηματοδότησης 21.700,00€ απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας για την εγγραφή του ανωτέρω ποσού και της ιδίας συμμετοχής μαζί με το ΦΠΑ (16.430,00 €), για το <<Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής των περιοχών παρέμβασης του Δήμου Αλμωπίας (επενδυτικό σχέδιο πρώην Δήμου Αριδαίας)>>

Απόφαση 300/2012  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση.

Απόφαση 301/2012

Απόφαση 302/2012


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png