ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 20/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 20/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 233/2012 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικου Παντοπωλείου Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 234/2012

Απόφαση 235/2012 Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκοντα στο Τ.Κ. Λουτρακίου.

Απόφαση 236/2012 

Απόφαση 237/2012  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αργοτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πολυκάρπης.

Απόφαση 238/2012  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αργοτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Τσάκων.

Απόφαση 239/2012 Αίτηση του κ. Πεχλιβανίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου, για έκριση θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Αψάλου.

Απόφαση 240/2012  Ορισμός ομάδας έργου και υπεύθυνου Ο.Ε., για την υλοποίηση του προγράμματος <<Δίκτυο προώθησης ανέργων στην απασχόληση μέσω της εξειδίκευσης πιστοποίησης δεξιοτήτων>>

Απόφαση 241/2012  Αίτηση του κ.Τοπαλίδη Αναστασίου, για τη χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών αγορών.

Απόφαση 242/2012  Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.

Απόφαση 243/2012  Μερική τροποποίηση της αριθμ.229/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που αφορά αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Απόφαση 244/2012  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 31.915,06€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωση σε υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.).

Απόφαση 245/2012 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου <<Συντήρηση Δημοτικής Δασικής Οδοποιϊας Βορεινού>>

Απόφαση 246/2012  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.

Απόφαση 247/2012  Τροποποίηση της αρίθμ. 223/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. Έτους 2012.

Απόφαση 248/2012   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ.Σαμσούρη Πέτρο του Τρύφων 134,14€ και στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 29,35€.

Απόφαση 249/2012  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του έργου <<Ασφαλτοστρώσεις οδών έδρας και Τ.Κ.>> προϋπολογισμού 72.000,00€.

Απόφαση 250/2012   Αίτηση του κ. Παπαστουγιάννη Πέτρου του Χρήστου, για συναίνεση στην εκμίσθωση έκτασης του Δημοσίου, 10.717,71 τ.μ., αγροκτήματος Υδραίας, για τη δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Απόφαση 251/2012  Αίτηση των :1.κ.Πασπαλτζή Δημοσθένη του Ιωάννη και 2.Πασπαλτζή Δέσποινα του Μιχαήλ, για συναίνεση στην εκμίσθωση έκτασης του Δημοσίου, 13.716 τ.μ., αγροκτήματος Πολυκάρπης, για τη δημιουργία μονάδας πάχυνσης ψαριών (ιχθυοτροφείου)

Απόφαση 252/2012  Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2012, σύμφωνα με την Ελ.Συν.Τμ. 7 Πράξη 33/2012

Απόφαση 253/2012   Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας.

Απόφαση 254/2012  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάτηξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Αίτηση της κ. Μανωλοπούλου Ευθυμίας του Τιμόθεου, για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκων αγορών.

Απόφαση 255/2012 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Καθαρισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Απόφαση 256/2012  Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: Επικαιροποίηση και τροποποίηση αποφάσεων ΣΑΤΑ και εξαρχής κατανομή σε μια νέα απόφαση.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png