ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 18/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 18/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 207/2012 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 124.242,55 € και εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου, για την προμήθεια εξοπλισμού του ειδικού σχολείου Αριδαίας και το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Αριδαίας, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-θράκης.

Απόφαση 208/2012 Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2012, σύμφωνα με την Ελ.Συν.Τμ.7 πράξη 33/2012.

Απόφαση 209/2102 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.870,00 € και εγγραφή στον προυπολογισμό του Δήμου Αριδαίας, για την συντήρηση του ελικοδρομίου Προμάχων.

Απόφαση 210/2012  Έγκρηση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Αλώρου.

Απόφαση 211/2012 Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Υδραίας, λόγω δυο άγονων δημοπρασιών.  

Απόφαση 214/2012  Μείωση του ύψους του μισθώματος των δημοτικών κατασκευών-ευκολιών δασικής αναψυχής στην περιοχή «Δασάκι»Αριδαίας.

Απόφαση 215/2012 Αίτηση για την διαγραφή -  διόρθωση βεβαιωμένων οφειλών, προς το Δήμο Αλμωπίας.

Απόφαση 216/2012 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Σ.50α και στο χώρο στάθμευσης, του οικισμού Αριδαίας. 

Απόφαση 217/2012 Τροποποίηση της αριθμ.190/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριδαίας, που αφορά έγκριση τοπικού ρυμοτομικού εκτός σχεδίου πόλης (περιοχή φυτωρίου Δσζαρχείου Αριδαίας) για τη δημιουργία οικοπέδων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απόφαση 218/2012 Έγκριση μελέτης του έργου <<Συντήρηση δασικής οδποιίας Τ.Κ. Περίκλειας και Αρχαγγέλου>> και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Απόφαση 219/2012 Έγκριση μελέτης του έργου <<Συντήρηση δασικής οδοποιίας Τ.Κ. Γαρεφείου και Όρμας>> και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Απόφαση 220/2012 Έγκριση μελέτης του έργου <<καθαρισμός αντιπλημμυρικών αυλάκων Τ.Κ. Δωροθέας, Πολυκάρπης, Όρμας>> και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Απόφαση 221/2012 Καθορισμός ειδικότητας του προσωπικού (ενός ατόμου) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα προσληφθεί για την κάλυψη  εποχιακών  αναγκών του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 222/2012 Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που πρόκειται να προσληφθεί για την κάλυψη αναγών των παιδικών σταθμών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης (ΚΕ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 223/2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμου έτους 2012.

Απόφαση 224 Έγκριση διενέργειας προμήθειας εργαλείων για το εργοτάξιο του Δήμου, προϋπολογισμού 1.000,00€

Απόφαση 225/2012 Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών συντήρησης χώρων πρασίνου, ποσού 10.000,00€

Απόφαση 226/2012 Έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Ά Τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού 2012.

Απόφαση 227/2012 Έγκριση κατεπείγουσας μετακίνησης και δαπάνης, του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Απόφαση 228/2012  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

Απόφαση 229/2012  Μερική τροποποίηση της αριθ.117/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Απόφαση 230/2012  Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου, για την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας.

Απόφαση 231/2012  Διοικητική Αποβολή ΖΜΠΑΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png