ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 17/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 17/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 191/2012 Έγκριση Απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολική;Επιτροπής Δήκου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2011.

Απόφαση 192/2012  Έγκριση δαπάνης μετακίνησης στην Αθήνα, του Δημάρχου και Αντιδημάρχου, για υποθέσεις του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 194/2012  Έγκριση του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων-οδηγών ταξί μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 195/2012 Μερική τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2012. 

Απόφαση 196/2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012. 

Απόφαση 197/2012 Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2012, σύμφωνα με την Ελ.Συν.Τμ. 7 Πράξη 33/2012.

Απόφαση 198/2012  Αίτηση της κ. Κετικίδου Ελένης του Ισαάκ, για τη χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.

Απόφαση 199/2012  Αίτηση του κ.Παρτσανάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου , για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.

Απόφαση 200/2012 Αίτηση του κ. Ριζάκη Αναστασίου του Ζαχαρία για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών. 

Απόφαση 201/2012 Τροποποίηση της αριθμ.246/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αλμωπίας, που αφορά τη μείωση δημοτικών τελών σε άπορους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. 

Απόφαση 202/2012 Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου Αλμωπίας. 

Απόφαση 203/2012 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (Α.Π.Ε.) του Δήμου Αλμωπίας. 

Απόφαση 204/2012

Απόφαση 205/2012 Μερική τροποποίηση της αρίθμ. 171/2012 απόφασης Δ.Σ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png