ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 16/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 16/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 157/2012

Απόφαση 158/2012  Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα δύο (2) αιρετών, για θέματα του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 159/2112  Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας στο διοικητικό συμβούλιο  του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ).

Απόφαση 160/2012  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (ΑΠΕ) Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 161/2012  Αποδοσή και κατανομή ποσού 44.400,00€, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας .

Απόφαση 161Α/2012  Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. και ανακατανομή  πιστώσεων.

Απόφαση 162/2012  Διοικητική αποβολή από κατάληψη έκτασης  κοινόχρηστου δρόμου στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου.

Απόφαση 163/2012 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών στην πόλη της Αριδαίας» στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.  

Απόφαση 164/2012 Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μετεγγραφή της Σχολικής Περιουσίας με ένταλμα προπληρωμής-Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή εντάλματος.

Απόφαση 165/2012 Υποβολή αιτήματος προς την Π.Κ.Μ./Π.Ε. Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταστη αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Μεγαπλατάνου στη θέση – Καρυδιά, στο πρόγραμμα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας 2012». Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Π.Ε. Πέλλας με το Δήμο Αλμωπίας και εξουσιοδότηση του Κ. Δημάρχου για τη σχετική υπογραφή.

Απόφαση 166/2012 Υποβολή αιτήματος, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Αλμωπίας, τμήμα έκτασης 11.363,21 τ.μ. από το υπ’ αριθμ.295 τεμάχιο αγροκτήματος Μηλιάς, όπου υπάρχει το γήπεδο ποδοσφαίρου και το κτήριο των αποδυτηρίων.

Απόφαση 168/2012  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 484,00€, για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο, από 9-1-2012 έως 31-3-2012.

Απόφαση 169/2012  Διαγραφή – διόρθωση οφειλών, από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 170/2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.

Απόφαση 171/2012  α) Κατανομή αδιαθέτων ποσών ΣΑΤΑ παλαιών ετών, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
β) Κατανομή ποσών ΣΑΤΑ, μέχρι την 31-12-2012, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αλμωπίας, για την επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων .

Απόφαση 172/2012  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους Α. KULLAFI BUJAR και Β.Τουμανίδου Ευδοξία.

Απόφαση 173/2012 

Απόφαση 174/2012 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οπισμένου χρόνου έτους 2012. 

Απόφαση 176/2012  Περί έγκρισης πραγματοποίησης της αθλητικής εκδήλωσης «ΤΕΝΝΙΣ ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Απόφαση 177/2012  Αίτηση του κ. DOKOLLI MUHARREM του FATMIR, για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.

Απόφαση 178/2012  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών)  αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Γαρεφείου.

Απόφαση 179/2012  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Μηλέας.

Απόφαση 180/2102   Έγκριση απολογισμού ηος Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας» (ΚΕ.Φ.Ο.) πρώην Δήμου Αριδαίας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 24-5-2011.

Απόφαση 181/2012  Έγκριζη απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας» (ΚΕ.Φ.Ο.) πρώην Δήμου Εξαπλατάνου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 24-5-2011.

Απόφαση 182/2012  Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίο Δημοτικού Παιδικού Σταθμού» πρώην Δήμου Εξαπλατάνου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 24-5-2011.

Απόφαση 183/2012  Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης» (ΚΕ.Κ.Π.-Α) Δήμου Αλμωπίας, για το χρονικό διάστημα από 25-5-2011 έως 31-12-2011.

Απόφαση 184/2012  Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας» για το οικονομικό έτος 2011.

Απόφαση 185/2012  Οπισμός Ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), έτους 2011.

Απόφαση 186/2012 Έγκριση της αριθμ.9/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της. 

Απόφαση 187/2012 Υποβολή αιτήματος, προς της αρμόδιες υπηρεσίες, για την παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Αλμωπίας,τμήμα έκτασης 10.000 τ.μ. από το υπ’ αρηθμ.1051 τεμάχιο αγροκτήματος Πολυκάρπης, για χώρο νέων κοιμητηρίων. 

Απόφαση 188/2012 Αίτηση του κ.Σίσκου Ανδρέα του Δημητρίου, για την εκμίσθωση έκτασης του Δημητρίου, 4009 η.μ., από το αριθμ.1438 τεμάχιο αγροκτήματος Θεοδωρακείου. 

Απόφαση 189/2012 Αποδοχή του επενδυτικού σχεδίου: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Αριδαίας 2011 - 2012» και έγκριση της διάθεσης της ιδίας συμμετοχής. 

Απόφαση 190/2012  Αποδοχή χρηματοδότησης για την εγγραφή στον προϋπολογισμό ποσού 400.714,57€, από το Πράσινο Ταμείο για την δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών στην προέκταση της οδού Καπετάν Γαρέφη στην Δ.Κ. Αριδαίας.

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png