ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 13/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 13/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 137/2012 Αίτηση της κ. Γκανά Ευαγγελία του Αχιλλέα, για την χορήγηση  παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.

Απόφαση 138/2012  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.

Απόφαση 139/2012 

Απόφαση 140/2012  : Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης  ενέργειας στο Γενικό Λύκειο Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας», στην πρόσκληση  1.13 του Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» 2007 – 2013, του Άξονα  Προτεραιότητας 1 «Προστασίας Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές  Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας». Εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 141/2012  Κατανομή εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ., για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Απόφαση 142/2012 Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερών ανά  μήνα). 

Απόφαση 143/2012  Λήψη κανονηστηκής απόφασης που αφορά στην  «Παραχώρηση – δέσμευση δύο (2) χώρων στάθμευσης μπροστά στο νέο  κατάστημα της Εθνηκής Τράπεζας Αρηδαίας, σύμφωνα με την αρηθ.  16/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Απόφαση 144/2012 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίος Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ.), προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Απόφαση 145/2012 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου  Αλμωπίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Επιτροπή  Ερευνών με τίτλο: «Επιρειχησιακό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης  των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του Δήμου Αλμωπίας για την  ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους διαχείρισής τους: Προς έναν  Δήμο μηδενικών στερεών αποβλήτων προς τελική διάθεση».  Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τη σχετική υπογραφή. 

Απόφση 146/2012 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου  Αλμωπίας με την Π.Ε. Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή  οδοστρωσίας στο δρόμο Ξιφιανής - Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου».  Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τη σχετική υπογραφή. 

Απόφση 147/2012  Τροποποίηση της αρίθμ. 299/2011 Α.Δ.Σ.Αλμωπίας.

Απόφαση 148/2012 Τροποποίηση της αρίθμ. 300/2011 Α.Δ.Σ.Αλμωπίας, σχετικά με αίτημα του Δήμου Αλμωπίας, για παραχώρηση οικοπέδου εντός του Συνοικισμού Λουτρακίου. 

Απόφαση 149/2012 Αίτηση του Κ.Καρασαββίδη Ελευθερίου του Δημητρίου για την εκμίσθωση έκτασης του Δημοσίου, 27.064 τ.μ., από το αρίθμ. 1152 τεμάχιο του Τ.Δ.Κωνσταντία.

Απόφαση 150/2012  Α. Αίτηση έγκρισης  πρόσληψης 57 υδρονομέων άρδευσης. Β. Μερηκή τροποποίηση της αριθμ.53/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλιού Αλμωπίας, ως προς τον καθορισμό της αρδευτικής  περιόδου, έτους 2012.

Απόφαση 151/2012 Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2012.

Απόφαση 153/2012  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση –Επισκευή τσιμενταυλάκων Έδρας και Τ.Κ.”

Απόφαση 154/2012  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή αρδευτικών αυλάκων Τ.Κ.Λουτρακίου.”

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png