ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 11/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 11/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 120/2012 Υποβολή πρότασης με τίτλο «Δημιουργία  δικτύου κίνησης πεζών στην προέκταση της οδού Καπετάν Γαρέφη στην Δ.Κ. Αριδαίας», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. Εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 121/2012  Έγκρηση της μελέτης και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών στην προέκταση της οδού Καπετάν Γαρέφη στην Δ.Κ.Αριδαίας.

Απόφαση 122/2012  Αποδοχή δύο τηλεφωνικών γραμμών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Αλμωπίας.

Απόφαση 123/2012 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια γεύματος στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών των βουλευτικών εκλογών της 17ης Iουνίου 2012. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2012. 

Απόφαση 124/2012 Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Αλμωπίας, κατά χρήση των εκτάσεων «Τζουμαγιά» (έκτασης 4663,527 στρεμμάτων) και «Καλύβια Γιαννακούλα» (έκτασης 3987 στρεμμάτων) και των κτιρίων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των εκτάσεων. Εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες. 

Απόφαση 125/2012 

Απόφαση 126/2012  Αίτηση του κ. Ριζάκη Ζαχαρία του Ζωγράφου, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και εγκατάσταση περιπτέρου σε προτεινόμενο χώρο της Τ.Κ. Λουτρκίου του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 127/2012  Αιτήζεις για διαγραφή από τούς Χρηματικούς  Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

Απόφαση 128/2012  Άνοιγμα ειδικού λογαριαζμού στην ΑΤΕ. Ορισμός Διοικητικού  Υπαλλήλου – Υπολόγου για κατάθεση ποσοστού απόδοσης στο  Δ.Αλμωπίας(άρθρ. 17 του Ν.1023/80).

Απόαφση 129/2012   Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.

Απόφαση 130/2012 Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων A' Τριμήνου για έλεγχο  υλοποίησης προϋπολογισμού 2012. 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png