ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 09/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 09/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 108/2012 Απόφαση 77/2012 Αποδοχή χρηματοδότησης 7.500,00 €, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , με τίτλο “Τέννις για όλους από το Πρόγραμμα “Άθληση για όλους””

Απόφαση 78/2012 Εγγραφή και διάθεση πίστωσης, για έκδοση Χ.Ε.Π. λογιστηικής τακτοποίησης, στον κ. Γεωργιάδη Αλέξανδρο, λόγω κατάσχεσης (χρήση 2011).

Απόφαση 79/2012 Εγγραφή και διάθεση πίστωσης, για έκδοση Χ.Ε.Π. λογιστικής τακτοποίησης, στον κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο, λόγω κατάσχεσης (χρήση 2011).

Απόφαση 80/2012 Εγγραφή και διάθεση πίστωσης, για έκδοση Χ.Ε.Π. λογιστικής τακτοποίησης, στον κ. Λιούγκα Αναστάσιο, λόγω κατάσχεσης (χρήση 2011).

Απόφαση 82/2012 Εγγραφή και διάθεση πίστωσης, για έκδοση Χ.Ε.Π. λογιστικής τακτοποίησης, Κ/Ξ Μπαξεβάνογλου . – Παπαγιαννέρη Φ., λόγω κατάσχεσης (χρήση 2011).

Απόφαση 83/2012 Εγγραφή και διάθεση πίστωσης, για έκδοση Χ.Ε.Π. λογιστικής τακτοποίησης, στον κ. Τσίμα Ευάγγελο, λόγω κατάσχεσης (χρήση 2011.

Απόφαση 84/2012 Εγγραφή και διάθεση πίστωσης, για έκδοση Χ.Ε.Π. λογιστικής τακτοποίησης, στον κ. Χρήστου Αθανάσιου, λόγω κατάσχεσης (χρήση 2011

Απόφαση 85/2012 Εγγραγή και διάθεση πίστωσης, για έκδοση Χ.Ε.Π. λογιστικής τακτοποίησης, στον κ. Ορμάνη Νικόλαο, λόγω κατάσχεσης (χρήση 2011).

Απόφαση 86/2012 Εγγραφή πίστωσης στον Προϋπολογιζμό του Δήμου, οικον. έτους 2012, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, για πληρωμή της Αγελαδάρη Ειρήνης .

Απόφαση 89/2012 Έγκριση απολογιζμού, του πρώην νομικού προσώπου Ε.Δ.Π.Σ. Αριδαίας, οικονομικού έτους 2010 .

Απόφαση 90/2012

Απόφαση 91/2012 Έγκριση απολογιζμού, του πρώην νομικού προσώπου Κ.Α.Π.Η. Αριδαίας, οικονομικού έτους 2010.

Απόφαση 92/2012 Έγκριση απολογισμού, του πρώην νομικού προσώπου Κ.Α.Π.Η. Εξαπλατάνος, οικονομικού έτους 2010 . 

Απόφαση 93/2012  Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών επίπλων στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «ΑΛΜΩΠΟΣ» Αριδαίας και ορισμός τριμελούς επιτροπής για την σπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης των επίπλων.

Απόφαση 94/2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 .

Απόφαση 95/2012  Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων , που βρίσκονται στην Τ.Κ.Σωσάνδρας.

Απόφαση 96/2012 Έγκριση για δίμηνη παράταση των συμβάσεων, των εργολάβων προσωπικού μαγειρείου-καθαριότητας και του εργολάβου παροχής υπηρεσιών απογευματινής και νυχτερινής φύλαξης της Μ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ. 

Απόφαση 97/2012 Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντηκών λόγω άγονου διαγωνισμού.

Απόφαση 98/2012 Αποδοσή χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» της πράξης ‘Τεχνική Βοήθεια Δήμος Αλμωπίας Νομού Πέλλας» 

Απόφαση 99/2012  Αίτηση του κ. Δούλη Πέτρο του Δημητρίου, για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.

Απόφαση 100/2012 Αίτηση του κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο του Ανέστη, για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.

Απόφαση 101/2012 Αίτηση του κ. Σιώπη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.  

Απόφαση 103/2012  Υποβολή αίτησης έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου Αλμωπίας, για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

Απόφαση 104/2012 

Απόφαση 105/2012

Απόφαση 106/2012  Υποβολή πρότασης με τίτλο “Professional training and development of professional qualifications of the disadvanted population groups at the cross-border area of Greece-FYROM”
με το ακρωνύμιο “PRODITRAIN” από κοινού με το Δήμο Sveti Nikole της ΠΓΔΜ, το European Citizen Activity, το Centre for
Economic and Social Development – CESOR και την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, στην 2η
Πρόσκληση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - ΠΓΔΜ» και εξουσιοδότιση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 107/2012 Yποβολή πρότασης με τίτλο “Looking high, for birds – for local development – for people” με το ακρωνύμιο “Birds Fly” από κοινού με το Δήμο Kavadarci της ΠΓΔΜ, το Δασαρχείο Αριδαίας, το Δασαρχείο Έδεσσας και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, στην 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ.» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 108/2012  

Απόφαση 109/2012 

Απόφαση 110/2012 Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση αρδευτικού δικτύου

Τ.Γ.Όπμας, Πιπεριάς, Σωσάνδας, Τσάκων”

Τ.Γ.Όπμας, Πιπεριάς, Σωσάνδας, Τσάκων”

Απόφαση 111/2012  Έγκρηση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση αρδευτικού δικτύου
Τ.Κ.Μηλιάς, Τ.Κ.Μηλιάς οικισμός Ριζοχωρίου, Ίδας, Νερόμηλων,
Κωνσταντίας ” 

Απόαφαση 112/2012 Έγκρηση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
“Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Βορεινού,Δωροθέας,Εξαπλατάνου” 

Απόφαση 113/2012 Έγκρηση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
“Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Νότιας,Περίκλειας,Θηριόπετρας,Φιλώτειας,Φούστανης”   

Απόφαση 114/2012  Έγκρηση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του
διαγωνισμού για την εκτέλεση
της εργασίας "Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων και δεξαμενών"

Απόφαση 115/2012  Έγκρηση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του
διαγωνισμού για την εκτέλεση
της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων"

Απόφαση 116/2012 Μερική τροποποίηση της σπ'αρίθμ. 298/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας. 

Απόφαση 117/2012 Υποβολή πρότασης με τίτλο ¨Interregional Eco-Industrial Symbiosis¨ με το ακρωνύμιο ¨IhEIS¨ απο κοινού με το Δήμο Bitola της  ΠΓΔΜ και την Ε.Λ.Κ.Ε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην 2 πρόκληση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας << Ελλάδα-ΠΓΔΜ>>, και εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες. 

Απόφαση 118/2012  Συναίνεση στο αίτημα περί παραχώρησης του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας, για την έκταση 120.252τ.μ., αγροκτήματος Χρυσής, για τον ΧΥΤΑ Αλμωπίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.    

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png