ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διαμεσολάβηση Αριθμός 16/2013

Διαμεσολάβηση Αριθμός 16/2013 Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                              ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

                                     Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

                         Δημαρχιακό Μέγαρο Αλμωπίας Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία 58400

                                                  Τηλ:2384350205/ Fax: 2384350213

                                                                            ......../........

 

 

                                ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ        16/2013     

 

                                                                                          ΠΡΟΣ:

                                                                    1.Κύριο XXXXXXXXXXXXX κλπ

                                  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                   1. Κα XXXXXXXXXXXXXXXX-Δικηγόρο

                                                                   2.   Γραφείο Δημάρχου Αλμωπίας

 

 

  Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε την υπ΄αριθμ πρωτ. 16/16-4-2011 αίτηση των 1) XXXXXXXXXXXXX 2) XXXXXXXX XXXXXXXXXX 3) XXXXXXXXXXXXXXXX  . Οι αιτούντες με την αίτησή τους ζητάνε την παρέμβαση του Συμπαραστάτη για την εξόφληση λογαριασμών μετά την έκδοση σχετικών διαταγών πληρωμής σε βάρος της ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  και την κατάσχεση των ποσών των λογαριασμών αυτών εις χείρας τρίτων (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ).

  Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα ΄΄ Καλλικράτης΄΄),ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, ο Συμπαραστάτης αφού διερεύνησε την σχετική αίτηση, κρίνει ότι η διαφορά είναι νομικής φύσεως ,η οποία πρέπει να αντιμετωπισθεί από τα αρμόδια πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια κατά περίπτωση.

  Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.1,2 και 3 του Συντάγματος , όπως αυτές ισχύουν μετά την αναθεώρηση του εν λόγω άρθρου με το από 6 Απριλίου 2001 Ψήφισμα της Ζ΄ αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων , ορίζεται ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά Δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές ,όπως ο νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού συνεδρίου (παρ 1) , ότι στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως ο νόμος ορίζει (παρ.2) ,και ότι σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια (παρ.3). Από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις προκύπτει ότι το Σύνταγμα επιβάλλει την υπαγωγή των ιδιωτικών διαφορών στα πολιτικά δικαστήρια και των διοικητικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια, αποκλείει δε από τον κοινό νομοθέτη την εξουσία να χαρακτηρίζει ως διοικητικές διαφορές όσες από τη φύση τους είναι ιδιωτικές και ως διοικητικές διαφορές όσες από τη φύση τους είναι διοικητικές. Επιτρέπει όμως σ΄ αυτόν , σε αντίθεση με το προηγούμενο συνταγματικό καθεστώς , σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις προς εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής της ίδιας νομοθεσίας, την εκδικάσεως ορισμένων κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή αντιστρόφως.(βλ, Α.Ε,Δ 28/2011,18/2009)

  Κατόπιν των παραπάνω  και αφού το αντικείμενο της διαφοράς εκφεύγει των αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν 3852/2010 ,ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έθεσε την υπόθεση στο αρχείο ,λόγω αναρμοδιότητας.

 

 

                   Αριδαία 10 Μαίου 2013

              Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

 

 

                                           Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png