ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διαμεσολάβηση Αριθμός 27/2011

Διαμεσολάβηση Αριθμός 27/2011 Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

              ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

                     Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

               Δημαρχιακό Μέγαρο Αλμωπίας.Πλατεία Αγγελή Γάτσου.Αριδαία 58400

                             Τηλ:2384350205/ Fax: 2384350213

                                    ......../........

 

             ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 27/2011              

 

                                     ΠΡΟΣ:

1.Κύριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινό-

τητας Πολυκάρπης

2.Τεχνική Υπηρεσία Δήμου                                   

                                       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                  Γραφείο Δημάρχου Αλμωπίας

 

  Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε την υπ΄αριθμ πρωτ. 29/31-5-2011 καταγγελία . Ο καταγγέλλων  μεταξύ άλλων αναφέρει ΄΄ ότι στην Κοινότητα Πολυκάρπης κατά την περίοδο 2007-2010 εκτελέστηκαν έργα τα οποία δεν παρελήφθηκαν από την τεχνική υπηρεσία λόγω κακοτεχνιών.Αναφέρω τα έργα τσιμενταύλακας Μεγα/νος –Πολυκάρπης κοκ΄΄

 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα ΄΄ Καλλικράτης΄΄),ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Στην προκειμένη υπο κρίση περίπτωση, ο Συμπαραστάτης αφού διερεύνησε την σχετική καταγγελία, διατύπωσε ειδική πρόταση –πόρισμα ,ζητώντας:

Α. Να διεξαχθεί αυτοψία στο έργο ΄΄τσιμενταύλακας Μεγαπλατάνου-Πολυκάρπης ΄΄απο ανεξάρτητη αρχή που θα ορίσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία ς-Θράκης, διαβιβάζοντας  σχετικό αίτημα. ,

Β.Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζήτησε από τον Δήμο ΄Εδεσσας να ορίσει διμελή επιτροπή για διεξαγωγή αυτοψίας στο παραπάνω έργο. Με την υπ΄αριθμ 2171/25-1-2013 απόφαση του χχχχχχχχχχχχ Τ.Υ & Πολεοδομίας Δήμου ΄Εδεσσας, ορίσθηκαν οι χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ και χχχχχχχχχχχχχχ για τη διεξαγωγή αυτοψίας.

Γ. Με το υπ΄αριθμ 5785/5-3-2013 έγγραφό της η ορισθείσα επιτροπή γνωστοποίησε στον Συμπαραστάτη ότι διαπίστωσε τα παρακάτω:

΄΄Μετά την επίσκεψή επι τόπου διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

1)    Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη

2)    Το κάτω τμήμα του έργου μήκους 860 μ είναι καλώς κατασκευασμένο και λειτουργεί άψογα.

3)    Το άνω τμήμα του έργου  παρουσιάζει κακοτεχνίες , διάβρωση και φθορά του σκυροδέματος σε διάφορα σημεία πολλά εκ των οποίων φαίνεται να έχουν επισκευασθεί ενεπιτυχώς.

4)    Τα τμήματα του έργου που χρήζουν αποκατάσταση ανέρχονται σε ποσοστό 28% επι του συνολικού έργου.

5)    Το έργο μπορεί να παραληφθεί είτε μετά την πλήρη αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων του έργου, είτε με αντίστοιχη περικοπή(28%) της αρχικής σύμβασης.΄΄

Δ. Με το υπ΄αριθμ 6717/20-3-2013 έγγραφο του Συμπαραστάτη ζητήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ΄΄να προχωρήσουν άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση των ελλείψεων και ατελειών ΄΄.

Ε. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου με την υπ΄αριθμ 9542/17-4-2013 ειδική διαταγή , κάλεσε την ανάδοχο εταιρία να προβεί ΄΄εντός 30 ημερών από λήψεως της ,σ΄όλες τις απαραίτητες ενέργειες εξάλειψης των ελαττωμάτων του έργου και την πλήρη ανακατασκευή του΄΄.

Ζ.  στις 9-5-2013 προσήλθε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες γνωστοποιώντας ότι άμεσα θα προχωρήσεις στην ανακατασκευή των φθαρμένων τμημάτων του έργου και στη συνέχεια θα γίνει η οριστική παραλαβή.

Κατόπιν των παραπάνω .ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και αφού εξήντλησε με επιμονή όλες τις διαμεσολαβητικές ενέργειες του, έθεσε την υπόθεση στο αρχείο ,αφού κρίνει ότι άρθηκαν τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων με τη συμμόρφωση της αναδόχου εταιρίας στις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης.

 

Αριδαία 10 Μαϊου 2013

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png