ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ 2003-2012

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ 2003-2012 Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

EΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΕΩΣ 2012

 

Αριδαία   28-1-2013

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας , έλαβε την από 25-01-2013 καταγγελία μέλους δημοτικού συμβουλίου ετών 2003-2010 καθώς και άλλες συναφείς .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.2362/1995 <<Περί Δημόσιου Λογιστικού όπως τροπ. και ισχύει>> του αρθρ. 158 του Ν.3463/2006 όπως τροπ. και ισχύει του αρθρ. 276 παρ.2 του Ν.3463/2006 όπως τροπ. και ισχύει προβλέπονται τα παρακάτω:

Η παραγραφή των απαιτήσεων υποπίπτει στην πενταετή παραγραφή εκτός αν αυτή διακόπηκε με αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη δημόσια αρχή εντός της πενταετίας από τη γέννηση της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση. Αν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει , η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αιτήσεως. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.(Ελεγκτικό Συνέδριο πρ.VII Τμ. 87?2012). Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται , μεταξύ άλλων, ότι ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων κατά των ΟΤΑ ,οι οποίες μπορεί να συνίστανται σε κάθε είδους χρηματική αξίωση, πλην εκείνων για αποδοχές ή κάθε άλλης φύσεως  απολαβές που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας ή για αποζημιώσεις που οφείλονται από παράνομες πράξεις των οργάνων των ΟΤΑ ή από διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή , εάν  από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής , η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη.

Οι αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών ανήκουν στις υποχρεωτικές δαπάνες και η οφειλή του Δήμου προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών πρέπει να εγγράφεται στους προϋπολογισμούς στον ανάλογο Κ.Α.

Ο Δήμαρχος εκπροσωπεί και διοικεί τις υποθέσεις του Δήμου και είναι η εκτελεστική  του Αρχή. Η ανάληψη της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού  πραγματοποιείται από τον Δήμαρχο μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση με την οποία ζητούσε ο δημοτικός σύμβουλος τις αποζημιώσεις των ετών 2003-2006 μέσα στην πενταετία απ’ όταν αυτές δημιουργήθηκαν, η παραγραφή παρατείνεται για ακόμα μια πενταετία από τη απάντηση της δημοτικής αρχής ή από την παρέλευση  του εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης εφόσον αυτή δεν απαντήθηκε από τη δημοτική αρχή.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης με το υπ΄αριθμ 80/26-11-2011  έγγραφό του , σε αίτημα δημοτικών συμβούλων προηγουμένων δημοτικών αρχών, είχε προτείνει στον Δήμαρχο να εξοφληθούν άμεσα ή να γίνει διακανονισμός των απαιτήσεων όλων όσων έχουν να λάβουν τέτοιου είδους αποζημιώσεις γιατί αυτές ανήκουν στις υποχρεωτικές δαπάνες εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω στο Δήμαρχο:

1) Να εγγράψει στον προϋπολογισμό έτους 2013 τις απαιτήσεις που δεν έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή για συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων σε Δημοτικά Συμβούλια και Επιτροπές μέχρι 31-12-2012.

2) Να προχωρήσει  μετά την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού στην ανάληψη και εξόφληση  των σχετικών δαπανών εντός μηνός από την έγκριση του προϋπολογισμού.

3) Να γνωστοποιηθεί η εξόφληση των απαιτήσεων στο γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Πιθανή ευθύνη τόσο των πρώην όσο και του νυν Δημάρχου θα αναζητηθεί στη συνέχεια εφόσον δεν εξοφληθούν μέσα στην  παραπάνω ταχθείσα  προθεσμία οι απαιτήσεις από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και από τον  ελεγκτή νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στους οποίους  και θα κοινοποιηθεί  η παρούσα. 

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

του Δήμου Αλμωπίας

 

 

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png