ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚΠ-Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ’’

 

Η πρόεδρος του ΚΕΚΠΑ του Δήμου Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού 67.794,24 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο του ΚΕΚΠ-Α στο ισόγειο του Δημαρχείου , που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 25-1-2013 και ώρα 13.00 μέχρι 14.00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ΚΕΚΠ-Α μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα των προς προμήθεια τροφίμων ξεχωριστά. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια τροφίμων κάθε ομάδας. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση τροφίμων.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα (συμμετέχοντες), η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.23843 50283. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Νάκα-Παυλίδου Παρασκευή.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΓΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png