ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Περίληψη Διακύρηξης Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης

Περίληψη Διακύρηξης Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

 

 

            Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕ.Κ.Π.-Α) Δήμου Αλμωπίας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με γραπτές προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Ν.Π., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Πέλλας, προϋπολογισμού  60.000,00 € μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (με το ΦΠΑ 73.800,00 €). Δικαιολογητικά συμμετοχής για τη διακήρυξη:

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας (Γραφείο ΚΕ.Κ.Π.-Α) στην Αριδαία, Πλατεία Αγγελή Γάτσου από επιτροπή διαγωνισμού  την 22 του μήνα  Ιανουαρίου, έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 π.μ (Λήξη  Προσφορών 14.00).  

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφεία του Ν.Π. (ΚΕ.Κ.Π.-Α.) στην Αριδαία.  Πληροφορίες : 2384350283 (κ. Παυλίδου).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.Κ.Π.-Α.

 

 

ΜΠΑΓΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png