ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Επαναληπτική Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

Επαναληπτική Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                         ΑΡΙΔΑΙΑ:       12-11-2012

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτοκ.:    33283

                                                           

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ’

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, προϋπολογισμού 24.787,51 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις του αρχικού διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 31610/23-10-2012.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τετάρτη 21/11/2012 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου.

Η δαπάνη του συνόλου των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικών),  βαρύνει το ανάδοχο προμηθευτή.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα (συμμετέχοντες), η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.23843 50291 Αρμόδιος υπάλληλος κ. Πετρούσης Ιωάννης

 Ο Δήμαρχος

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png