ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Περίληψη διακύρηξης πρόχειρου διαγωνισμού

Περίληψη διακύρηξης πρόχειρου διαγωνισμού Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                         ΑΡΙΔΑΙΑ: 12-11-2012

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.: 33335

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ’

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, προϋπολογισμού 29.950,50 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τετάρτη  21/11/2012 και ώρα 12:00 μέχρι 12:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση ασφαλτομίγματος.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα υποβάλει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικών , βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.

             Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.23843 50291 Αρμόδιος υπάλληλος κ. Πετρούσης Ιωάννης.

 

Ο Δήμαρχος

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png