ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Μέλη Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ / Αντιδήμαρχοι
Φίλτρο: Σειρά ταξινόμησης: Εμφάνιση #:
Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλμωπίας
Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Εκτύπωση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Εκτύπωση
Ορισμός Αντιδημάρχων

 
Ορισμός Αντιδημάρχου Καθημερινότητος Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr   

 

 

 

 

 

                            

Αριδαία 09/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.      29775

Αρ.απόφασης 2733


Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:  

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

8.  Την με αρ.πρωτ. 24175/2091/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου με  την οποία ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Καθημερινότητος του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κο Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου,   με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017

9.  Την με αρ. πρωτ. 29775/09-11-2016 αίτηση παραίτησης του κου Μπάτση Χρήστου από τη θέση του Αντιδημάρχου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α] Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητος του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Αβραμίκα Στέφανο του Χρήστου , στον οποίο  δεν θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των δυόμισι ετών,   της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:  


1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την συντήρηση και βελτίωση των χώρων πρασίνου

-  το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

-  Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

- τη διαχείριση και εποπτεία των μηχανημάτων έργου

- τη γενική εποπτεία του εργοταξίου του Δήμου

- την διατύπωση εισηγήσεων σχετικών  με την εύρυθμη λειτουργία  των υπηρεσιών που εποπτεύει

- την διατύπωση προτάσεων σχετικών  με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού  της υλικοτεχνικής υποδομής  των υπηρεσιών που εποπτεύει

- κάθε άλλο σχετικό με την διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό  των αντίστοιχων υπηρεσιών

2.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Την αρμοδιότητα στα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνοτροφίας).

4. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

5.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

6.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

7.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

Β] Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του  δεν μπορεί να εκλεγεί  μέλος του προεδρείου  του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου  πριν τη λήξη  της θητείας του είναι δυνατή  με ειδικά αιτιολογημένη  απόφαση του Δημάρχου.

Γ] Ο κος  Αβραμίκας Στέφανος , θα αναπληρώνει  τον Αντιδήμαρχο κο Τσιμτσιρίδη Γεώργιο στα καθήκοντά τους,  όταν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο

Ορισμός Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση

`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

Αριδαία 10/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.       29985

Αρ.απόφασης 2762

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας 

Έχοντας υπόψη:         

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2  του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.            Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.            Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

8.   Την με αρ.πρωτ. 25507/2215/15-09-2014 Απόφαση Δημάρχου με  την οποία ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου  του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κο Αβραμίκας Στέφανος  του Χρήστου,   με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017 και την αρ. 150/28/05-01-2016 όμοια, με την οποία του προστέθηκαν αρμοδιότητες

9.  Την με αρ. πρωτ. 29985/10-11-2016 αίτηση παραίτησης του κου Αβραμίκα Στεφάνου του Χρήστου από τη θέση του Αντιδημάρχου   Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Γούδη Γεώργιο   του Αλεξάνδρου, στον οποίο    θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των  δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και συνεργάζεται με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για αυτά.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη του εντός του καταργούμενου ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων   άρδευσης και  των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

- Της εποπτείας του προσωπικού που έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Επίσης του ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   :

 

την  αρμοδιότητα των καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου  

- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Παραμένουν στον κο Τσιμτσιρίδη  Γεώργιο  από τις  αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, αυτές   σε

 

-   θέματα προβολής και τουρισμού.

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

 

 

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γούδη Γεωργίου , που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αβραμίκας Στέφανος .

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

Αριδαία 23/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.   31249

Αρ.απόφασης  2805

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:         

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

7. Την με αρ.πρωτ. 24851/2162/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου με  την οποία ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κο Κετικίδης Ιωάννης   του Παντελή, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017 .

8.Την με αρ. πρωτ. 31249/23-11-2016 αίτηση παραίτησης του κου Κετικίδη Ιωάννη του Παντελή  από τη θέση του Αντιδημάρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α] Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Γεωργίου Χρήστο   του Παρασκευά, στον οποίο  θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των  δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

 

1. Τεχνικών Έργων   και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων. Την επίβλεψη μελετών  και  έργων  προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

3. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:

- Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους  στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

- τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών,Παιδείας,Πολιτισμού,Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ/νση         : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

Τηλέφωνο     : 2384350206

FAX              : 2384021226

e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

Αριδαία 02/11/2016

                         

Αρ. Πρωτ.     29116

Αρ.απόφασης  2670

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:         

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

8.  Την με αριθμ.2610/30329/03-11-2014 απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας , με την οποία ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Παιδείας, Πολιτισμού,   Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου  Αλμωπίας ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  , κος  Σαββίδης Γεώργιος του Λαμπριανού με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017.

9.  Την με αρ. πρωτ.  29116/02-11-2016      Αίτηση παραίτησης του κου Σαββίδη Γεωργίου, από τη θέση του Αντιδημάρχου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Παιδείας, Πολιτισμού,   Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κο  Χατζηγιαννίδη  Γεώργιο του Δημητρίου, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, για το υπόλοιπο της  θητείας των δυόμισι ετών,   της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα    αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών [Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης] και του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 

- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

- την τέλεση γάμων

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ,

- την έκδοση πράξεων  σχετικών με την πολιτογράφηση αλλοδαπών και μεταναστών

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού,  νεολαίας και εθελοντισμού και  ιδίως:

- τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

- την ενδυνάμωση του Εθελοντικού Κινήματος και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενεργών πολιτών στις εθελοντικές δράσεις του Δήμου μας, με την

προσπάθειας ενθάρρυνσης, υποστήριξης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αξία και την σημασία του εθελοντισμού .

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Γ.   Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Χατζηγιαννίδη Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τσιμτσιρίδης Γεώργιος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Εσωτερική διανομή                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο

Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

       Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

       Ταχ. Κώδ.     :58400 Αριδαία

       Πληροφορίες: Λαζοπούλου Α.

       Τηλέφωνο     : 2384350206

       FAX              : 2384021226

       e-mail : admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr

       

 

                        

                           

 

                            

Αριδαία 08/09/2014

                         

 Αρ. Πρωτ.       24850

Αρ.απόφασης 2161

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

           Έχοντας υπόψη:         

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.     Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.   Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.   Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2   του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι.

5.      Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αλμωπίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  29.354 κατοίκους.

6.      Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας  έχει     δυο [2] Δημοτικές Ενότητες.

7.   Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.2363/τ.Β΄/24-10-2011)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει  ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου  Αλμωπίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  , κο Τσιμτσιρίδη Γεώργιο  του Νικολάου, στον οποίο  θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:

- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

- Τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων  εκσυγχρονισμού  της μηχανογραφικής υποδομής και τη λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών.

- Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού.

- Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

- Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

- Την υπογραφή  των βεβαιωτικών καταλόγων  (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 

2 .Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και συγκεκριμένα:

 

- Την εποπτεία της υποστήριξης των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του ∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του Δήμου

- Την εποπτεία των διαδικασιών  συγκέντρωσης και τεκμηρίωσης στατιστικών στοιχείων, μελετών και ερευνών αναπτυξιακού περιεχομένου.

- Την εποπτεία των συστημάτων της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του ∆ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.

- Την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής του ∆ήµου,

- Την εποπτεία των αρμοδιοτήτων της αριθμ. 835/14-11-2008 Απόφασης Δημάρχου, για τη Διαχειριστική Επάρκεια που σχετίζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού

- Τη μέριμνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του ∆ήµου σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.

- Την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υποβολής φακέλων υποψηφιότητας σε προγράμματα

- Την εποπτεία της  ενημέρωσης των οργάνων διοίκησης του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ∆ήµου (προγράµµατα   συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).

- Την μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των    επί µέρους λειτουργιών του ∆ήµου

- Την παρακολούθηση την τήρηση και σχεδιασμό των τυχόν επικαιροποιήσεων της οργανωτικής δοµής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

 

     4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνοτροφίας)

 

- τα θέματα προβολής και τουρισμού

 

            3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου  

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

4. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

- την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Γ.   Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Τσιμτσιρίδη Γεωργίου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητος κος Μπάτσης Χρήστος, όπως επίσης και ο κος Τσιμτσιρίδης θα αντικαθιστά τον κο Μπάτση στις αρμοδιότητές του , όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος,  που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Μπάτση Χρήστο.

             Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, εάν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

         Εσωτερική διανομή                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Γρ.Δημάρχου

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

3.Δ/νσεις του Δήμου

4.Αρχείο

 
Δήμαρχος (3 στοιχεία)
Πρόεδρος Δ.Σ. (1 στοιχείο)
Δημ. Συμβούλιο (1 στοιχείο)
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων (1 στοιχείο)
Επιτροπές (9 στοιχεία)
Μέλη Δ.Σ. (1 στοιχείο)
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png