ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Τοπικές Κοινότητες

Τοπικές Κοινότητες
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 31/05/2019
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/04/2019
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΣΟΔΩN IOYΛIOY 2018 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2018 έως 30/06/2018
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2018 έως 30/04/2018
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/2/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Οικον.Υπηρ.
ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png