ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Οργανόγραμμα
 
Περίληψη Απολογιστικής Έκθεσης 2013
Ειδική πρόταση για την επιβολή προστίμων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Διαμεσολάβηση Αριθμός 16/2013
Διαμεσολάβηση Αριθμός 27/2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ 2003-2012
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Του Συμπαραστάτη Του Δημότη
Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Ειδική πρόταση για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δελτίο τύπου του Συπαραστάτη του Δημότη
Ειδική Πρόταση-Πόρισμα για Ηχορρύπανση κ.ά. - 17.08
Ειδική πρόταση-πόρισμα για εκπρόθεσμη διεκπεραίωση αίτησης δημότη
Ειδική πρόταση σχετικά με ιδιοκτησίες του Δήμου
Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 04.04.2011
Ειδική πρόταση-πόρισμα για τους πρώην Δήμους
Ειδική πρόταση για την πρώην Δημοτική Επιχείριση Λουτρών Λουτρακίου
Ειδική πρόταση για τις πρώην ΔΕΥΑ Αριδαίας και Εξαπλατάνου
Εισήγηση στο Δ.Σ. του Δήμου Αλμωπίας
Δελτίο Τύπου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 07.06.2011
Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 15.04.2011
Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 12.04.2011
Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 04.04.2011
Ειδική πρόταση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 17.03.2011
Ειδική πρόταση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 16.03.2011
Διαμεσολαβητική Πρόταση 09.03.2011
Δελτίο Τύπου για ΤΑΠ 17.02.2011
Δήλωση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρισης 16.02.2011
Δελτίο Τύπου 14.02.2011
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png