ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Οργανόγραμμα
 
Μητρώο Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων
Δημοσίευση του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών Δήμου Αλμωπίας
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης
Eναέριες ρίψεις εμβολίων/ δολωμάτων κατά της λύσσας
Eργασίες συντήρησης και κατασκευής νέου δικτύου ομβρίων υδάτων
Xορήγηση άδειας απόσταξης στεμφύλων για παραγωγή τσίπουρου
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ
Aπόφαση Ανάρτησης δασικού χάρτη
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Διαγραφές οφειλών από μη- ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου
Γνωστοποίηση διάταξης του Ν. 4555/2018 για τις διακοπές ηλεκτροδοτήσεων
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ
Eνημερωτικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Υποχρέωση λήψης άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων και την παράλληλη ενημέρωση του ΟΠΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 2018
Ρύθμισης κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png