ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Οργανόγραμμα
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ
Aπόφαση Ανάρτησης δασικού χάρτη
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Διαγραφές οφειλών από μη- ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου
Γνωστοποίηση διάταξης του Ν. 4555/2018 για τις διακοπές ηλεκτροδοτήσεων
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ
Eνημερωτικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Υποχρέωση λήψης άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων και την παράλληλη ενημέρωση του ΟΠΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 2018
Ρύθμισης κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΝΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ
. θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, στα πλαίσια της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος:
Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας
Επενδύσεις ενεργής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png