ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Οργανόγραμμα
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δ.ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών των Τ.Κ. Πολυκάρπης και Αψάλου
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Λουτρακίου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 20-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 19-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 17-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 16-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 13-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 12-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 11-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 09,10-01-2017
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης, Αψάλου και Εξαπλατάνου
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης, Αψάλου και Εξαπλατάνου
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Αψάλου
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Αψάλου
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών των Τ.Κ. Πολυκάρπης και Προμάχων
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών των Τ.Κ. Πολυκάρπης και Λουτρακίου
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς του Εξαπλατάνου
Παύση λειτουργίας τη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 των σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκ
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Λουτρακίου
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Αψάλου
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας για το μόνιμο και προσωπικό ΙΔΑΧ του Δήμου Αλμωπίας.
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
Απόφαση Δημάρχου για λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών,Παιδείας,Πολιτισμού,Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλμωπίας
Ορισμός έμμισθου Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αψάλου
ΑΠΟΦΑΣΗ: Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
ΑΠΟΦΑΣΗ:Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς του Εξαπλατάνου λόγω αργίας
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Αλμωπίας,έτους 2014
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png