ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Εκτύπωση
 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλμωπίας εποπτεύεται από την Αντιδημαρχία  Κοινωνικής Προστασίας,  Υποστηρίζεται από:

·Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Αλμωπίας (διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη).

·Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  του Δήμου  Αλμωπίας

Συνεργάζεται με πλήθος τοπικών και άλλων φορέων.

Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών  για το Δήμο Αλμωπίας  συγκροτήθηκε, βάσει του Άρθρου 78 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,   το 2011 για πρώτη φορά μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου  και  τελευταία το έτος 2014.

Είναι 7μελές και σε αυτό συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι μεταναστών και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Το Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο για το Δήμο. Μπορεί να καταγράφει ανάγκες, να υποβάλει προτάσεις και να υλοποιεί δράσεις.

Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμός Λειτουργίας

Μέλη Συμβουλίου

Δράσεις Συμβουλίου

Επικοινωνία


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png