ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθειας παραθύρου για τις ανάγκες της Σχολικής Κοινότητας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       26-02-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   44

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   προμήθεια παραθύρου  για τις ανάγκες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  649,44  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν την προμήθεια και εγκ/ση , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη   01-03-2016 και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο  Δημαρχείο

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ     

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                          

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ        

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                              

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθειας παραθύρου για τις ανάγκες της Σχολικής Κοινότητας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ

UF 2,7

 

 

 

 

 

 

UJ 2,9

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

UW 2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Μ2

ΧΡΩΜΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

72Kg

 

ΛΕΥΚΟ

6,00 €

432,00 €

2

ΤΖΑΜΙΑ ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΟΤΙΚΑ

4

4

 

24,00 €

96,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α 23%

121,44 €

 

 

 

 

 

Τελικό Ποσό

649,44 €

 Αριδαία 26-02-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου μας ».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκτύπωση
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

H ΔΗΚΕΑλμωπίας προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αποστολή της αλληλογραφίας της με ταχυμεταφορές (courier) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/12/2016.

Οι αποστολές αφορούν κυρίως την επίδοση φακέλων την επόμενη ημέρα σε όλη την Ελλάδα.

Θα συνταχθεί συμφωνητικό μεταξύ της ΔΗΚΕΑ και της μειοδότριας εταιρίας, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και αφού ενταλματοποιηθούν από το αρμόδιο τμήμα της ΔΗΚΕΑ. 

Oι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο εώς την 14/01/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ διεύθυνση Κύπρου 32. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκτύπωση
 

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής», μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας προσκαλεί στις παρακάτω εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

5167. Υποστηρικτικές εργασίες αποψίλωσης και αρχαιολογικού καθαρισμού

5169. Τοπογραφική αποτύπωση και αποτύπωση κτισμάτων

5170. Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση 

5171. Μελέτη αρχιτεκτονικής ανάδειξης και κτηριακής προστασίας

5172. Μελέτη αποκατάστασης βλαβών και στατικής επάρκειας 

5173. Μελέτη φωτισμού 

5174. Φυτοτεχνική μελέτη 

Η δράση «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» αποτελεί την αριθμ. 3.2 δράση (παραδοτέο 3.2.1) της πράξης «Living history, Living nature II» που χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25%, για το Δήμο Αλμωπίας.  

wording_4c flag.jpg

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

        ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                         Αριδαία 21/12/2015

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αρ. πρωτ.:   1132                                 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΝΠΙΔ

Δ/ΝΣΗ  ΚΥΠΡΟΥ 32                                                            

ΤΑΧ.ΚΩΔ.58400 ΑΡΙΔΑΙΑ                                               

ΤΗΛ 2384024772

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 900,00€ (ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

      Η Δημοτική Επιχείρηση Αλμωπίας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για το διάστημα έως την υπογραφή νέας σύμβασης (ολοκλήρωση διαγωνισμού του Δήμου Αλμωπίας), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα συγκεκριμένα είδη,

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 1250L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ A’ 160GR. 12 TEM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓ. ΚΟΜΠΛΕ ME ΚΟΝΤΑΡI ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400ΓΡ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ  1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

9

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ  400ML

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΑΠΛΗ ΚΟΜΠΛΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

11

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 800GR.

ΤΕΜΑΧΙΟ

13

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ME KONTAPI

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ  14M.

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 12 TEM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

17

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓ. 55 X 75

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

18

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100ΤΕΜ. ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ( M – L)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

22

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 25 TEM. (MEDIUM ME ΣΚΡΑΤΣ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

23

ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΓΙΑ ΓΚΑΖΑΚΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

24

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΝΤΕΤΟΛ

ΤΕΜΑΧΙΟ

όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την 24/12/2015 έως τις 11: 00 π.μ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, έχει προυπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού: 900,00€ με το Φ.Π.Α.

     Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 8:00 έως και τις 14:00 σε σφραγισμένο φάκελο.

 

      Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΤΑΪΣΤΡΕΣ -ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ) ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png