ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκτύπωση
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

H ΔΗΚΕΑλμωπίας προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αποστολή της αλληλογραφίας της με ταχυμεταφορές (courier) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/12/2016.

Οι αποστολές αφορούν κυρίως την επίδοση φακέλων την επόμενη ημέρα σε όλη την Ελλάδα.

Θα συνταχθεί συμφωνητικό μεταξύ της ΔΗΚΕΑ και της μειοδότριας εταιρίας, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και αφού ενταλματοποιηθούν από το αρμόδιο τμήμα της ΔΗΚΕΑ. 

Oι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο εώς την 14/01/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ διεύθυνση Κύπρου 32. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκτύπωση
 

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής», μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας προσκαλεί στις παρακάτω εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

5167. Υποστηρικτικές εργασίες αποψίλωσης και αρχαιολογικού καθαρισμού

5169. Τοπογραφική αποτύπωση και αποτύπωση κτισμάτων

5170. Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση 

5171. Μελέτη αρχιτεκτονικής ανάδειξης και κτηριακής προστασίας

5172. Μελέτη αποκατάστασης βλαβών και στατικής επάρκειας 

5173. Μελέτη φωτισμού 

5174. Φυτοτεχνική μελέτη 

Η δράση «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» αποτελεί την αριθμ. 3.2 δράση (παραδοτέο 3.2.1) της πράξης «Living history, Living nature II» που χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25%, για το Δήμο Αλμωπίας.  

wording_4c flag.jpg

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

        ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                         Αριδαία 21/12/2015

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αρ. πρωτ.:   1132                                 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΝΠΙΔ

Δ/ΝΣΗ  ΚΥΠΡΟΥ 32                                                            

ΤΑΧ.ΚΩΔ.58400 ΑΡΙΔΑΙΑ                                               

ΤΗΛ 2384024772

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 900,00€ (ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

      Η Δημοτική Επιχείρηση Αλμωπίας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για το διάστημα έως την υπογραφή νέας σύμβασης (ολοκλήρωση διαγωνισμού του Δήμου Αλμωπίας), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα συγκεκριμένα είδη,

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 1250L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ A’ 160GR. 12 TEM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓ. ΚΟΜΠΛΕ ME ΚΟΝΤΑΡI ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400ΓΡ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ  1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

9

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ  400ML

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΑΠΛΗ ΚΟΜΠΛΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

11

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 1L.

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 800GR.

ΤΕΜΑΧΙΟ

13

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ME KONTAPI

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ  14M.

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 12 TEM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

17

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓ. 55 X 75

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

18

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100ΤΕΜ. ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ( M – L)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

22

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 25 TEM. (MEDIUM ME ΣΚΡΑΤΣ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

23

ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΓΙΑ ΓΚΑΖΑΚΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

24

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΝΤΕΤΟΛ

ΤΕΜΑΧΙΟ

όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την 24/12/2015 έως τις 11: 00 π.μ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, έχει προυπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού: 900,00€ με το Φ.Π.Α.

     Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 8:00 έως και τις 14:00 σε σφραγισμένο φάκελο.

 

      Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εκτύπωση
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

        ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αριδαία 21/12/2015

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αρ. πρωτ.:  1133                                  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΝΠΙΔ

Δ/ΝΣΗ  ΚΥΠΡΟΥ 32                                                            

ΤΑΧ.ΚΩΔ.58400 ΑΡΙΔΑΙΑ                                               

ΤΗΛ 2384024772

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 650.00 € (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

      Η Δημοτική Επιχείρηση Αλμωπίας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια νοσηλευτικού υλικού, για το διάστημα έως την υπογραφή νέας σύμβασης (ολοκλήρωση διαγωνισμού του Δήμου Αλμωπίας), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα συγκεκριμένα είδη,

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

9 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70ο

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

5 ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 36Χ40CM

ΚΥΤΙΟ

3

4 KYTIA ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUM

ΚΥΤΙΟ

4

12 ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΟ 7.5 - 8

ΚΥΤΙΟ

5

7 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

40 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

20 TEMAXIA ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

5 KΥTIΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ACCUTREND CHOLESTEROL

ΚΥΤΙΟ

9

1 ΚΥΤΙΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ LANSETS

ΚΥΤΙΟ

10

5 TEMAXIA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

11

8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΦΑΡΔΟΣ 8CM

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

2 ΚΥΤΙΑ FOLIODRESS MASK

ΚΥΤΙΟ

13

3 ΚΥΤΙA ΤΑΙΝΙΕΣ ΖΑΚΧΑΡΟΥ (ACCUTREND GLYCOSE)

ΚΥΤΙΟ

14

4 ΚΥΤΙA ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ( ACCUTREND TRIGLIKERIDIA)

ΚΥΤΙΟ

15

3 KYTIA NTEΠON

ΚΥΤΙΟ

16

1 ΚΥΤΙΟ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ

ΚΥΤΙΟ

17

2 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

18

1 ΚΥΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΥΤΙΟ

19

1 ΚΥΤΙΟ ΜΑΣΚΕΣ

ΚΥΤΙΟ

20

1 ΚΥΤΙΟ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ MICRO FINE BD 0.20MM 33G

ΚΥΤΙΟ

όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την 24/12/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας νοσηλευτικού υλικού, έχει προυπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού: 650.00 € με το Φ.Π.Α.

     Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 8:00 έως και τις 14:00 σε σφραγισμένο φάκελο.

 

      Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου Εκτύπωση
 
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΤΑΪΣΤΡΕΣ -ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ) ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΙΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ( TOTAL STATION) ME TA ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png