ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας. Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       26-02-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   42

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   εργασίες συντήρησης σχολικών κοινοτήτων  , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  3.075,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν την προμήθεια και εγκ/ση , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη  01-03-2016    και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο   Δημαρχείο .

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων   της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.      

                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1)Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Πολυκάρπης : Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επισκευή και αντικατάσταση υδρορροών

2) Δημοτικό σχολείο Θηριόπετρας: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επισκευή και αντικατάσταση υδρορροών

3) Δημοτικό σχολείο Θεοδωρακίου: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

4) Δημοτικό σχολείο Φιλώτια: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επισκευή και αντικατάσταση υδρορροών

5) Νηπιαγωγείο Υδραίας: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

6)Νηπιαγωγείο Εξαπλατάνου: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

 

ΣΥΝΟΛΟ                             2.500,00

ΦΠΑ 23%                                575,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              3.075,00

 

 

 

Αριδαία 24/02/2016

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Προμήθειας παραθύρου για τις ανάγκες της Σχολικής Κοινότητας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       26-02-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   44

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   προμήθεια παραθύρου  για τις ανάγκες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  649,44  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν την προμήθεια και εγκ/ση , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη   01-03-2016 και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο  Δημαρχείο

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ     

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                          

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ        

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                              

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθειας παραθύρου για τις ανάγκες της Σχολικής Κοινότητας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ

UF 2,7

 

 

 

 

 

 

UJ 2,9

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

UW 2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Μ2

ΧΡΩΜΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

72Kg

 

ΛΕΥΚΟ

6,00 €

432,00 €

2

ΤΖΑΜΙΑ ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΟΤΙΚΑ

4

4

 

24,00 €

96,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α 23%

121,44 €

 

 

 

 

 

Τελικό Ποσό

649,44 €

 Αριδαία 26-02-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου μας ».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκτύπωση
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

H ΔΗΚΕΑλμωπίας προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αποστολή της αλληλογραφίας της με ταχυμεταφορές (courier) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/12/2016.

Οι αποστολές αφορούν κυρίως την επίδοση φακέλων την επόμενη ημέρα σε όλη την Ελλάδα.

Θα συνταχθεί συμφωνητικό μεταξύ της ΔΗΚΕΑ και της μειοδότριας εταιρίας, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και αφού ενταλματοποιηθούν από το αρμόδιο τμήμα της ΔΗΚΕΑ. 

Oι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο εώς την 14/01/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ διεύθυνση Κύπρου 32. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκτύπωση
 

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής», μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας προσκαλεί στις παρακάτω εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

5167. Υποστηρικτικές εργασίες αποψίλωσης και αρχαιολογικού καθαρισμού

5169. Τοπογραφική αποτύπωση και αποτύπωση κτισμάτων

5170. Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση 

5171. Μελέτη αρχιτεκτονικής ανάδειξης και κτηριακής προστασίας

5172. Μελέτη αποκατάστασης βλαβών και στατικής επάρκειας 

5173. Μελέτη φωτισμού 

5174. Φυτοτεχνική μελέτη 

Η δράση «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» αποτελεί την αριθμ. 3.2 δράση (παραδοτέο 3.2.1) της πράξης «Living history, Living nature II» που χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25%, για το Δήμο Αλμωπίας.  

wording_4c flag.jpg

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png