Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2017 μηνός Οκτωβρίου για τον Δήμο Αλμωπίας

ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Εκτύπωση
 

Πίνακας Εσόδων- Εξόδων Προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α

Δήμου Αλμωπίας μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Οικον.Υπηρ. Εκτύπωση
 
ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.) Εκτύπωση
 
Ανάρτηση 
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Εκτύπωση
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

 
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png