ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Οικον.Υπηρ. Εκτύπωση
 
ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.) Εκτύπωση
 
Ανάρτηση 
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Εκτύπωση
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 Εκτύπωση
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png