ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εκτύπωση
 

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2017μηνός Νοεμβρίου για τον Δήμο Αλμωπίας

ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.) Εκτύπωση
 

Πίνακας Εσόδων- Εξόδων Προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α

Δήμου Αλμωπίας μηνός Οκτωβρίου 2017

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2017 μηνός Οκτωβρίου για τον Δήμο Αλμωπίας

ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Εκτύπωση
 

Πίνακας Εσόδων- Εξόδων Προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α

Δήμου Αλμωπίας μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Οικον.Υπηρ. Εκτύπωση
 
 
ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png