Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Αριδαία,14/04/2015

Αριθ. Πρωτ. 8945

 

 

 

                            

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

            Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.  και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1) θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 29.980,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),.

                        Η υποβολή  της προσφοράς  θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας. της μελέτης αριθ. 05/2015.

            ΄Ωρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 9.00΄ και ώρα λήξης αποδοχής  προσφορών από την επιτροπή ορίζεται  η 10.00΄.

                        Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

                  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

·         Α1 και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ[1]

 

β.          Εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 24.374,16€,  (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

 

            Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου (προ ΦΠΑ), δηλαδή σε 487,48 € και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλμωπίας.

            Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 

            Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο  (τηλ. 2384350251).

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Αριδαία, 14/04/2015

Αριθ. Πρωτ. 8944

 

 

                            

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 21/04/2015, ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Τεχνικής Υπηρεσίας, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1) θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 30.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),.

Η υποβολή  της προσφοράς  θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας  στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών του άρθρου 9 του Ν. 3669/2008 της μελέτης αριθ. 03/2015.

΄Ωρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 9.00΄ και ώρα λήξης αποδοχής  προσφορών από την επιτροπή ορίζεται  η 10.00΄.

                        Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

·         Α1 και άνω , για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ[1]

 

β.          Εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 24.390,24€,  (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου (προ ΦΠΑ), δηλαδή σε 487,80 € και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο  (τηλ. 2384350251).

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

  ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Αριδαία, 14/04/2015

Αριθ. Πρωτ. 8943

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 21/04/2015, ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1) θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 30.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),.

Η υποβολή  της προσφοράς  θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας  στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών του άρθρου 9 του Ν. 3669/2008 της μελέτης αριθ. 02/2015.

΄Ωρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 9.00΄ και ώρα λήξης αποδοχής  προσφορών από την επιτροπή ορίζεται  η 10.00΄.

Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

·         Α1  και άνω , για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ[1]

 

β.          Εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 24.390,24€,  (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου (προ ΦΠΑ), δηλαδή σε 487,80 € και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο  (τηλ. 2384350251).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών(πρώην σχ/κών)αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρ/μα Τ.Κ.Φούστανης. Εκτύπωση
 
 
Δημοπρασία εκμίσθωσης των δημοτικών(πρώην σχ/κών)αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρ/μα Τ.Κ.Τσάκων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png