ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» Εκτύπωση
 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριδαία,   23/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                               Αρ. πρωτ. 27437

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 14/10/2015, ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» (Υποέργο 6)  προϋπολογισμού 22.405,63  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 23/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 23843 50251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης-πλην της οικονομικής προσφοράς-μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται ( www.dimosalmopias.gov.gr).

 Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 11:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 12:00.

    Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

·         Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ)

·         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ)

·         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 16.316,16€ και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 1.899,80 € (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 364,32 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στα πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Support and Development of the Bee-Products' Economy in the cross-border area» με ακρωνύμιο Bee-conomy, το οποίο υλοποιείται στο IPA διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». Πρόκειται για το υπ’αριθμ. 4.3.3 παραδοτέο της εν λόγω πράξης. Σχετική είναι η 301294/ΜΑ4143/25.07.2014 απόφαση ένταξης, η 240/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της απόφασης ένταξης, η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 02/01/2015 και απεστάλη στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία με το 34777/05-01-2015 διαβιβαστικό του Δήμου Αλμωπίας. Η δαπάνη για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης προέρχεται από την ΣΑΕ 2014ΕΠ30880023 (ΑΔΑ: 657ΨΦ-ΨΥΛ και 6ΑΥ0465ΦΘΘ-Π41) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7341.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Μήτκα Ασημένια (τηλ. 23843-50257).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ),ΔΕ ΕΞ/ΤΑΝΟΥ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αριδαία    23/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                  Αρ. πρωτ. 27410

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

     Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 7/10/2015, ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλ. Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ) ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» προϋπολογισμού 19.956,46  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

     Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 28/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

    Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης-πλην της οικονομικής προσφοράς-μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.dimosalmopias.gov.gr).

     Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 11:00.

     Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, 
  2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (16.224,77 €).

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 324,50 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

     Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7332.0042).

     Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Μήτκα Ασημένια (τηλ. 23843-50257).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνονται οι δημοπρασίες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

-Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κτλ.) Δ.Ε. Εξαπλατάνου 20.000 ευρώ {7/10/2015}

-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Προμάχων 15.000 ευρώ {7/10/2015}

-Ασφαλτόστρωση στην ΒΙ.ΠΕ. Αριδαίας 20.000 ευρώ {8/10/2015}

-Διαμόρφωση οχετού όμβριων υδάτων εντός της πόλης της Αριδαίας 30.000 ευρώ {8/10/2015}

-Προμήθεια υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών και λογισμικού 25.596 ευρώ

-Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και πλευρικού αρθρωτού καταστροφέα (ανοιχτός διαγωνισμός) 87.945 ευρώ {16/10/2015}

 

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

-Κατασκευή λωρίδων από γρανιτικό κυβόλιθο στο οδόστρωμα στην Τ.Κ. Λουτρακίου 11.105 ευρώ

-Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Δωροθέας (οικοσμός Αγάθης) 5.000 ευρώ

-Συντήρηση – επισκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων Δ.Ε. Αριδαίας 10.000 ευρώ

-Συντήρηση – επισκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων Δ.Ε. Εξαπλατάνου 10.000 ευρώ

-Συντήρηση τσιμενταυλάκων όμβριων υδάτων εντός οικισμού της Δ.Ε. Εξαπλατάνου (Χρυσή-Ίδα) 9.700 ευρώ

-Επισκευή και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου 6.000 ευρώ

-Επισκευή και συντήρηση στέγης δημοτικού σχολείου Μηλιάς 10.000 ευρώ

-Συντήρηση δασικής οδοποιίας Προμάχων – Θεοδωρακείου – Νότιας 5.919 ευρώ

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασίας

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκτύπωση
 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ    

wording_4c flag.jpg
 
"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΑΡΙΔΑΙΑΣ"
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ) ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 χ 4
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png