ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ) ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

Περιληπτική διακήρυξη για την  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΛ)" ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ'' ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 χ 4 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                            ΑΡΙΔΑΙΑ:16-07-2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:   20254

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 χ 4 1,5 ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ»

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη προσφορά  για την  προμήθεια « φορτηγού οχήματος 4 Χ 4   1,5 καμπίνας με καρότσα» » για τις ανάγκες του μελισσοκομικού σχολείου του Δήμου Αλμωπίας, προϋπολογισμού 19.999,00 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι   φάκελοι των   προσφορών   μαζί   με  όλα τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία  Αγγελή Γάτσου με  αριθμό  1  και ενώπιον  της  επιτροπής  διενέργειας  του διαγωνισμού την Τετάρτη 29-07-2015 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο (στο πρωτόκολλο) μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ.

 

11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση αυτοκινήτων - οχημάτων.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και υποβάλει τη συμφερότερη προσφορά

Πληροφορίες  για  το διαγωνισμό  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες στα

 τηλ.23843 50291  &  50254 Αρμόδιοι υπάλληλοι  κ. Πετρούσης  Ιωάννης & κ. Δοϊνάκης

 Δημήτριος.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος
 
 
Δημοπρασία εκμίσθωσης των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Εκτύπωση
  Δημοπρασία εκμίσθωσης των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο
αγρόκτημα Τ.Κ. Σαρακηνών.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β. ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β.
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)

 
Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Αριδαίας με πρόχειρο μειοδ. διαγωνισμό.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
« ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png