ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)».

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)».

 

 

« ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» Εκτύπωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                     ΑΡΙΔΑΙΑ:15-05-2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:  13756

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή της εργασίας   «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου  Αλμωπίας» προϋπολογισμού 39.478,00 ευρώ με το

ΦΠΑ.

 

Οι   φάκελοι των   προσφορών   μαζί   με όλα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία  Αγγελή Γάτσου με  αριθμό  1  και ενώπιον  της  επιτροπής  διενέργειας  του διαγωνισμού την Παρασκευή 22-05-2015 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο (στο πρωτόκολλο) μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο   της   παροχής   της   εργασίας   «Κτηνιατρικές εργασίες,  σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας».

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανωτέρω εργασίας.

Η ανωτέρω εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός) και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Πληροφορίες για το  διαγωνισμό  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες στα τηλ.23843 50291 & 502222 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

1. α)ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

β)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

 

 

2.α)ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ>>.

β)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ, ΞΙΦΙΑΝΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

 

3.α)ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:<<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ,ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

β)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, ΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ>>
.

 

 

 

4.α)ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:<<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ,ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ>>.

β)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

 

 

5.α)ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ>>.

β)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΠΡΟΜΑΧΟΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ) ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

 

 

6.α)ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:<<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ>>.

β)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ"
.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» Εκτύπωση
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Αριδαία,14/04/2015

Αριθ. Πρωτ. 8946

 

 

 

                            

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

            Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.  και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Τεχνικής Υπηρεσίας, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1) θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 29.980,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),.

                        Η υποβολή  της προσφοράς  θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας. της μελέτης αριθ. 06/2015.

            ΄Ωρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 9.00΄ και ώρα λήξης αποδοχής  προσφορών από την επιτροπή ορίζεται  η 10.00΄.

                        Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

                  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

·         Α1 και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ[1]

 

β.          Εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 24.374,16€,  (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

 

            Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου (προ ΦΠΑ), δηλαδή σε 487,48 € και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλμωπίας.

            Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 

            Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο  (τηλ. 2384350251).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Αριδαία,14/04/2015

Αριθ. Πρωτ. 8945

 

 

 

                            

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

            Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.  και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1) θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 29.980,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),.

                        Η υποβολή  της προσφοράς  θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας. της μελέτης αριθ. 05/2015.

            ΄Ωρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 9.00΄ και ώρα λήξης αποδοχής  προσφορών από την επιτροπή ορίζεται  η 10.00΄.

                        Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

                  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

·         Α1 και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ[1]

 

β.          Εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 24.374,16€,  (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

 

            Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου (προ ΦΠΑ), δηλαδή σε 487,48 € και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλμωπίας.

            Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 

            Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο  (τηλ. 2384350251).

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών(πρώην σχ/κών)αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρ/μα Τ.Κ.Φούστανης.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png