ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

  ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Αριδαία, 14/04/2015

Αριθ. Πρωτ. 8943

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 21/04/2015, ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1) θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 30.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),.

Η υποβολή  της προσφοράς  θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας  στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών του άρθρου 9 του Ν. 3669/2008 της μελέτης αριθ. 02/2015.

΄Ωρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 9.00΄ και ώρα λήξης αποδοχής  προσφορών από την επιτροπή ορίζεται  η 10.00΄.

Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

·         Α1  και άνω , για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ[1]

 

β.          Εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 24.390,24€,  (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου (προ ΦΠΑ), δηλαδή σε 487,80 € και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο  (τηλ. 2384350251).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών(πρώην σχ/κών)αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρ/μα Τ.Κ.Φούστανης. Εκτύπωση
 
Δημοπρασία εκμίσθωσης των δημοτικών(πρώην σχ/κών)αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρ/μα Τ.Κ.Τσάκων. Εκτύπωση
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αριδαία, 25-2-2015

Αριθ. Πρωτ.: 212   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. Αριδαίας που βρίσκεται στην Δ.Κ. Αριδαίας  για πέντε (5)  χρόνια αντί του ποσού των 600 € το χρόνο ως πρώτη προσφορά.

 

Η δημοπρασία  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  κατάστημα την 16 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 18.00 έως 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, ποσού 60 €.

 

Πληροφορίες στο τηλ . 2384350283   (κ. Νάκα-Παυλίδου Παρασκευή)

 

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png