ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ο ΡΘ Η Ε Π ΑΝ ΑΛΗ ΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝΑριδαία                                          12/10/2015

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                 Αρ. πρωτ.28648

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις  20/10/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ » προϋπολογισμού

14.959,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες

μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 09/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης  -  πλην  της οικονομικής προσφοράς  -  μπορούν να παραληφθούν  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (  www.dimosalmopias.gov.gr).

Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 10:00.

Στην δημοπρασία θα γίνουν δεκτές:

-Μεμονωμένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

-Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον

ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένες  στα Περιφερειακά

Μητρώα (Εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 2.781,85 € και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 9.380,26 € (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται    σε    2%    επί του προϋπολογισμού    του έργου, δηλαδή σε

243,24 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7326.0017 ).

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Λουμπουνάκη Δήμητρα  (τηλ. 23843-50251).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ »

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ » Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αριδαία 25/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                      Αρ. πρωτ. 27582

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

     Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις  08/10/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ » προϋπολογισμού 19.820,68   Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

     Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 7/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

    Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης - πλην της οικονομικής προσφοράς - μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται ( www.dimosalmopias.gov.gr).

    Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 10:00.

    Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, 
  2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (32.487,67 €).

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 322,29 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

    Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7323.0016 ).

    Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Κετικίδου Δάφνη  (τηλ. 23843-50256).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ» Εκτύπωση
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» Εκτύπωση
 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριδαία,   23/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                               Αρ. πρωτ. 27437

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 14/10/2015, ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» (Υποέργο 6)  προϋπολογισμού 22.405,63  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 23/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 23843 50251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης-πλην της οικονομικής προσφοράς-μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται ( www.dimosalmopias.gov.gr).

 Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 11:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 12:00.

    Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

·         Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ)

·         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ)

·         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 16.316,16€ και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 1.899,80 € (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 364,32 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στα πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Support and Development of the Bee-Products' Economy in the cross-border area» με ακρωνύμιο Bee-conomy, το οποίο υλοποιείται στο IPA διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». Πρόκειται για το υπ’αριθμ. 4.3.3 παραδοτέο της εν λόγω πράξης. Σχετική είναι η 301294/ΜΑ4143/25.07.2014 απόφαση ένταξης, η 240/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της απόφασης ένταξης, η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 02/01/2015 και απεστάλη στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία με το 34777/05-01-2015 διαβιβαστικό του Δήμου Αλμωπίας. Η δαπάνη για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης προέρχεται από την ΣΑΕ 2014ΕΠ30880023 (ΑΔΑ: 657ΨΦ-ΨΥΛ και 6ΑΥ0465ΦΘΘ-Π41) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7341.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Μήτκα Ασημένια (τηλ. 23843-50257).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ),ΔΕ ΕΞ/ΤΑΝΟΥ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αριδαία    23/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                  Αρ. πρωτ. 27410

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

     Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 7/10/2015, ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλ. Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ) ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» προϋπολογισμού 19.956,46  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

     Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 28/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

    Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης-πλην της οικονομικής προσφοράς-μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.dimosalmopias.gov.gr).

     Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 11:00.

     Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, 
  2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (16.224,77 €).

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 324,50 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

     Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7332.0042).

     Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Μήτκα Ασημένια (τηλ. 23843-50257).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ»
"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΑΡΙΔΑΙΑΣ"
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png