ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β. ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β.
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)

Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Αριδαίας με πρόχειρο μειοδ. διαγωνισμό. Εκτύπωση
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:« Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)».

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Β. ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ (μικροϋλικά) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Δ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)».

 

 

« ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» Εκτύπωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                     ΑΡΙΔΑΙΑ:15-05-2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:  13756

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή της εργασίας   «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου  Αλμωπίας» προϋπολογισμού 39.478,00 ευρώ με το

ΦΠΑ.

 

Οι   φάκελοι των   προσφορών   μαζί   με όλα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία  Αγγελή Γάτσου με  αριθμό  1  και ενώπιον  της  επιτροπής  διενέργειας  του διαγωνισμού την Παρασκευή 22-05-2015 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο (στο πρωτόκολλο) μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο   της   παροχής   της   εργασίας   «Κτηνιατρικές εργασίες,  σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας».

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανωτέρω εργασίας.

Η ανωτέρω εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός) και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Πληροφορίες για το  διαγωνισμό  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες στα τηλ.23843 50291 & 502222 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος
 
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png