ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Ανοικτός Διαγωνισμός "Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - Υποέργο 3 Εκτύπωση
 

Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy Υπ.3 –

Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης

της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας 

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη

Παραρτήματα Διακήρυξης (σε .doc) 

Μελέτη 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών 

 

wording_4c flag.jpg

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Αριδαία    16/12/2015

Αρ. πρωτ. 35527

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 22/12/2015, ημέρα Τρίτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλ. Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ      ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ       ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ      ΥΠΟΔΟΜΩΝ       ΔΕ       ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

προϋπολογισμού 46.998,80 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 4/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός  Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης-πλην της οικονομικής προσφοράς-μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.dimosalmopias.gov.gr).

Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 13:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 14:00.

Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

1.      Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω,

2.      Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (38.210,41 €).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται    σε    2%    επί του προϋπολογισμού    του έργου, δηλαδή σε

764,21 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7331.0046).

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Μήτκα Ασημένια (τηλ. 23843-50257).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Υλοποίηση πράξης Bee-conomy – Υπ.2 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Αλμωπίας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την «Υλοποίηση πράξης Bee-conomy – Υπ.2 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας». 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Πίνακας Β8 

Η αναλυτική διακήρυξη σε μορφή doc 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αριδαία          04  /12 /2015

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                          Αρ. πρωτ.   34266 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις  10 /12 /2015, ημέρα Πέμπτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού 49.989,84   Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 50/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350256-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης - πλην της οικονομικής προσφοράς - μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται ( www.dimosalmopias.gov.gr).

Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η      10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η    11 :00.

Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, 
  2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (40.642,15 €).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 812,84 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7332.0009 ).

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Κετικίδου Δάφνη  (τηλ. 23843-50256).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ “.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY IPA-CBC
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png